Skip to main content

Cyfrol LVIII. SEFYDLWYD 1852. Rhif 687. y Greal: YHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH •HjcY BEDYDDWYR.fr*- "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd.''—Panl. GOLYGYDDION:- ParcDedìaìon 0. Oauìes, 0.0.: f>. C. Wìllìams; a J. JL morrìs, 0.0. EBRILL, 1909. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &C. Ai dyledwyr ydym i'r Groegiaid am Athrawiaeth Person Crist.' Gan Proff. M. B. Oweu, B.A , B.D............................................. 85 Gwely y Pêrlysiau....................................... 88 Hanes Bedyddwyr sir Fäint Gan y Parch. T. Primston.............. 8í> Mantei«ion anhawsderau. Gan y Parch. H. D. Jones................... 92 Yinweliad â Phalestina. Gan y l'areh. J. Gritíìths..................... 95 GairCrist. Gan y Parch. D. S Williams................................... 100 Twysenatj o Wahanol Feusydd,— Marah ac Elim........................................................................ 101 Heb, a chyda'r Beibl ................................................................ 101 Jehoíah Jire .......................................................................... 101 Adolygiad y Wasg,— Biblical Criticisra and Modern Thought........................................ 102 Llin ar Lin—Epistolau Sant Ioan ............................................... 102 Cyfnodolion Mawrth—Yr Athhaw............................................... 103 BARDDONIAETH. Ebrill. Gan Symlog.... .................................. Yr afon bnr a phren y bywyd. Gan y Parch. C. Dayies........ Cwyncollam Miss Pierce. Gan Gicyndud ........... ~............... 104 101 10-1 Y Gongl Gf.nadol....................................................................... 105 Hanesion Cyfarfodydd............................................................... 106 Bedyddiadau Darlithiau Galwadait.. Priodasau Marwgoffa Adolygiad y Mis.......................................................................... 110 AMRYWIAETHAU ..................................................................... 112 Manion...................................................................................... 112 11)7 107 108 108 108 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GltEAL A'R ATIIRAW. Piis Tair Ceiniog.