Skip to main content

Cyfrol LVII. SEFYDLWYD 1852. Rhif 682. 1 6real: CYHOEDDIÄD MISOL AT "WASANAETH -**Y BEDYDDWYR.^ "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond droB y gwirionedd."—Paul. GOLYGYDDION:— ParcDcdìôìoti 0, Dauìes, b.î).; fi. C Wìllìams; a % R. morrìs, V.î). TACHWEDD, 1908. Y GYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &C. Y diweddar Barch. John lioberts, Pontllyfni. Gan y Parch. D. Davies . ........................................................................ 281 Y Prophwydi Lleiaf. Gan y Parch. J. H. Huj*hes ......................... 286 Myfyrdodau yn Epistol Ia<fo. Gan y Pareh. M. Roberts.............. 290 Oytìwr presennol yr Enwad yn Nghymru, yn nghyda'I rwymau a'i ragolygon. Gan y Parch. 0. Davies................ .....293 Pa un yw melldith penaf gwlad—Rbyfel, ynte Meddwdod.' Gan R.R.W......................................................................................... 295 nodiadau achlysurol.................................................................. 296 Adolygiad y Wasg,— The GrHtnmer of Philosophy ............................................................ 297 Hanes Dafydd Morgan— Adroddiad yr Undeb................................. 298 Llithiau o Bentre' Alun, «Se................. .......................................... 298 Yr ATHRAW..................................................................................... 299 BARDDONIAETH. Canu. Qan Symlorj....... ......................................... 299 Ar ol Mr. John Jones. Gan y Pareh. E. W. Davies........................ 299 Ar ol y nos daw'r boreu. Ga'n JUyllon............................................. 299 Goleuni hiraeth. Gan Brythonydd ............................................. 300 Y Gongl Gemadol.......... Hanesion Oyfarfodydd. Bedyddiadau................... (4ALWADAU ................ Darlithiau Priooasau...................................................................................304 Marwgoffa......................................................................... 304 ADOLYGIAD Y MlS......................................................................... 306 amrywiaethau..................................................................... 308 Manion................................................................................. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS SWYDDFA'R GRËAL A'R ATIiRAW.