Skip to main content

Cyfrol LVII. SEFYDLWYD 1852. Bhìf 680. y 6real: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH -McY BEDYDDWYR.^ "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd."—Paul. GOLYGYDDION:— Parcbedìöìon 0* Davìe$, D,î)-; f>. C. Wìliìams; a 3, î\. morrts, D,D,__________ MEDI, 1908. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU. &c. Gweledigaethau y Beibl a'u gwersi. <-*an y Parch. H. R. Roberts.. 225 Myfyrdodau yn Epistol Iasfo. Gany Parch. M. Roberts .......... 228 Goíyn yn enw yr Arglwydd Iesu. Gan y diweddar Barch. J. J. Williams............................................................. 231 Athrawiaeth a bywyd. Gan y Parch. D. Powell........... ........ 233 Y dysgyblion gyda'r Iesu, a'rlesu gyda'r dysgyblion. Gan y di- weddar Mr. R. O. Joues................................................................. 238 TWYSENAU O WaHANOL FEUSYDD,— Rhagluniaeth........................................................................... 242 Mawredd peehod................................................................. 242 Gofyn, a chael y Cenedloedd ......................................................... 243 Adolygiad y Wasg,— A Critical and Exegetical Commentary on Ecclesiastes................. 243 The Hibbert Journal—Cardinal Newman ..................... 243 Man, Sin. and Salvation—Drychíeddyliau Detholedig................... 244 Tbe Expository Times—Breuddwyd Shön y Bragwr...................... 244 Dyledswydd yr Eglwys - F (rem'nen ....................................... 244 Yr Athraw........................................................................:. ... 245 BARDDONIAETH. Yr aderyn yn canu yn y nos. Gan y diweddar Rhudäfi'ÿn............. 245 Stephan o flaen y cynghor. Gan J. Hughes................................. 245 Oan cariad oedd cvn oreu dyn. Gan Uamelian ............................ 245 YBeibl. Gan Dewi Medi........ ............................. :'46 Diolehgrarwch am y cyuhauaf. Gan Givijnediìon ............................ 246 Dioerelwch y Cristion'. Gan JJicmliarth Alún.................................. 246 Cofio'rtlawd. Gan Rhydfab...................................................... 246 Y GONGL GENADOL......................................................................... 247 Hanesion Cyfarfodydd................................................................. 248 Bedyddiadau ................................................................................... 248 DAELITHIAU ................................................................................ 248 GALWADAU....................................................................................... 248 MAEWGOFFA............................................................................... 249 ADOLYGIAD Y MlS............................................................................ 251 AMRYWIAETHAU................................................................................ 252 MANION........................................................................................... 252 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GREAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog.