Skip to main content

GOLYGYDDION:- Parcbedìflìon 0. Daoìes, î).î).; f>. C. Wülìams; a 3* tt. íRorrìs, D.î). AWST, 1908. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU. &c. Athrawiaeth a bywyd. Gan y Parch. D. Powell.............................. 197 (iwely y Pêrlysiau..................................................... 202 Y drefn Ddwyfol. Gan Deici Glan ühcyd............................... 203 Hanes Bedyddwyr sir Fflint. Uan y Parch. T. Frimston............... 208 TWYSENAU 0 WAHANOL FEUSYDD,— "Porthafy nefaid" ..................................................................... 212 Y Beibl ........................................................................ 213 Iesu Grist fel Offeiriad.................................................................... 213 Adolygiad y Wasg,— Esboniad ar yr Epistol at y Philippiaid........................................... 213 Yr Athbaw.....................................................................................214 BARDDONIAETH. Y wawr lân, beth yw hi.' Gan Asnph Glyn hhici/.......................... 214 Y diweddar Barch. D. <). Edwards. Gan Pedr lìir........................... 214 Ylili. tìtmLlinmWyrc......................................................... 215 Myfyrdod yn myuwent Aniield. Gan R. W. Roberts..................... 215 Y GONGL GENADOL............................................................................ 215 Hanesion Oyfaefodydd................................................................. 217 Bedyddiadau...................................................................................221 Daelithiau................................................................................... 221 Oalwadau....................................................................................... 221 Mabwgoffa..................................................................................... 221 ADOLYGIAD Y MlS............................................................................. 222 AMEYWIAETHAU................................................................................ 224 MANION............................................................................................ 224 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GREAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog.