Skip to main content

Cyfrol LVII. SEFYDLWYD 1852. Ehif 678. y Greal: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH -^cY BEDYDDWYR.*^ "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd.''—Paul. GOLYGYDDION:- Parcbedìöìon 0. Daiẁs, D.O.; f>. c. Wìllìatns; a 3. R* ffîorrìs, î).î).______ GORPHENAF, 1908. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU. &c. Cadw ein lle. Gan y Pareh. C. Davies............................................ 169 Florence Nigirtiiurale, Arwres y Crimea. Gan .1. A. D................... 174 Myfyrdodau yn Epistol Iago. Gan y Pareh. M. Roberts............... 177 Deehreuad a ehynnydd y Bedyddwyr yn sir Benfro. Gan B. Rees, Ysw., Y.H............................................................... 179 Anufydd-dod i eiriau Duw. Gan y Pareh. T. Baker........................ 183 Adolygiad y Wasg,— Duwinyddiaeth Emynau ................................................................. 187 Yr ATHRAW....................................................................................... 188 BARDDONIAETH. Myfyrdod ar y traeth. Gan Lìinon Wyre......................................... 188 Mewn eryd yn sigl<> ar y dòn. Gan W. R. R.................................. 188 Ydyndiog. Oan Erfyl................................................................. 188 Hwiangerdd y weddw. Gan l'awenog........................................... 189 O! na bawn i yu aderyn. Gan Ap Lemliyion................................... 189 Y Gongl Genadol............................................................................ 189 Hanesion Cyfarfodydd................................................................190 Bedyddiadau ................................................................................... 195 ADOLYGIAD Y MlS............................................................................. 195 MANI0N ........................................................................................... 196 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFÁ'R GREAL A'R ATHRAW.