Skip to main content

Cyfrol LVII. SEF YDLWÍD 1852. y 6real: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH -*#Y BEDYDDWYR.të^- "CanyB ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd."—Panl. GOLYGYDDION:— Parcbedìaìon 0. Oawes, 0.0.; fi. C. WìHìams; _________a J. fl. ffîorrìs, 0.0._________ MEHEFIN, 1908. Y C Y N N W Y SIA D . TRAETHODAU, &c. Cyfeillach Cymmanfa Lerpwl. Gan y Parch. J. Davies................. 141 í-iwely y Pêrlysiau.................................................145 Dechreuad a ohynnydd y Bedyddwyr yn sir Benfro. Gan B. Rees, Ysw.. Y.H...... .................146 Odfaon fîydag Enwogion Ymadawedig. Gan y Parch. W. Cynon Evans, G. & L. .. ... .................................. 149 Fy Nvddlyfr. Gan y Parch. J. Symlog Morgan............................ 153 Mr. R. Thomas, Caerynarfon. Gan O. D.......................................... 155 TWYSENAU O WaHANOL FEUSYDD,— Y baich yn troi yn fwyd .................................................................. 157 Ysbryd îesu Grist.......................................................................... 157 Ffrwythau addas i edifeirwch ......................................................... 158 Adolygiad y Wasg,— Coflant y Parch. R. Edwards-Esboniad y Teulu ............................ 158 The World's Epoch-Makers-Angelic Wisdom .............................. 159 Esboniad ar Mat. xvì—xxviii.—Cyí'nodolion................................... 159 BARDDONIAETH. "Gwerthíawr yn ngolwsí yr Ai'&lwydd," &c. Gan Gwywlud ......... 160 Fy Nuw a myti. Gan W. Richards................................................... 160 Y waredigaeth fawr. (ianiJ«ímr/................................................. 160 Cymmenad glAn. Gan Deni Twìur . ........................................ 160 Drain y berth i'r 'deryn bach. Gan Meninian ............................ 161 Y Gongl Genadol........................................................................ 161 HANESION CYFAIìFODYDD ................................................................ 162 BEDYDDIADAU ................................................................................ 164 Darlithhu........................................................................ 164 Marwgoffa........................................................................ 164 ADOLYGIAD Y Mis ..................................................................... 167 Manion....................................................................... ........... 168 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GliEAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog.