Skip to main content

Cyfrol LVL SEFYDLWYD 1852. Rhif 667. y Greal: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ^lcY BEDYDDWYR.*^ "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd.'-'—Paul. GOLYGYDDION:- ParcDedìâìon 0, Dauìes, ft.ü.; fỳ. C. Wìllìams; a % R. inorrìs, T>.d. AWST, 1907. Y C Y N N W Y S IA D . TRAETHODAU, &C. Odfaon jívdag Enwogion Yuiadawedig. Gan y Parch. W. Evans, O. & L......................................................................... li)7 Paham yr wyf yn Gristion .' Gan y Parch. D. Powell ..................... 200 Hanes yi' Eglwys yn Talywern. Oan Mr. D. Owen....................... 203 Diwygiad 1859. Gan y Parch. T. Morgan......... ........................ 207 Awyrgylch naturiol yrysgol Sul. Gan y Parch. H. D. Jones....... 210 GOHEBIAETH,— Ydiweddar Barch. James Nicholas.................................................. 213 Adolygiad y Wasg,— Cofianta Phregethau y Parch. John Hughes, D.D...................... 214 A Critical and Exegetical Comuaentary on the Gospel according to Matthew ..................'................................................... 214 Israel's Golden Age ......................................................... 215 Y Tmethodydä— Hibbert's Journal.................................................. 215 BARDDONIAETH. Deisyfiad. Gan Symlog.............................................................. 215 Bywyd i farwolion. wn ■Grieymlttd ........................................ 216 Protiad henaint. Gan Mr. Jones..................................................... 216 Y GONGL GENAD0L........................................................................... 216 Hanesion Cyfarfodydd................................................................ 217 Bedyddiadau................................................................................... 224 Daelithiau................................................................................ 224 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GllEAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog.