Skip to main content

"Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd." — Paul. GOLYGYDDION:— Parcbedìaìon 0. Datẁs, ü.ü.; f>. C. Wìllìams; a 3. n. morrìs, P,P. GORPHENAF, 1907. Y C Y NNWYSIAD. TRAETHODAU, &C. Pahain yr wyf yn Gristion .' Gan y Parch. D. Powell .................... 169 Hanes Bedyddwyr sir Fdiut. Han y Parch. T. Frimston............. 172 Gwyrthiau. Gan y Parch. G. Evans............................................... 175 Gwely y Pèrlysiau .............................. ........ 170 Y diweddar Barch. James Nicholas, Treherbert.—Daiìli"x. Gan v Parch. E. W. Daviea............................................................... 180 Adolygiad y Wasg,— What abont the Néẃ Theology.' ............................................. 186 OldTestamènt Miracles in the Light of the Gospel .................... 187 A History of the Ref onnation................................................... 187 Yr Athraw.................................................................... 187 BARDDONIAETH. Mr. Robert Thoma's, Caerynarfon. Ganlorui Rhijs........................ 187 Gweddi a phrotìad. Gan lorimih Ddit . Yr Iesn yn yr ardd. Gan Lìenor o'r Lhcnni.................. Crist yn fawr yn ei ymddarostyngiad. Gan Mr. W. Davies .'. Y lrygad. Gan Mr. W. Morgan........................................... 189 189 189 1S9 Y Gongl Gexadol......................................................'..................... 190 HANESION UYFARFODYDD................................................................ 191 Bedyddiadau................................................................................... lí>3 Darlithiau.............................................................................. 193 Marwgoffa.................................................................................. 193 Adolygiad y Mis............................................................................. 194 Amrywiaetiiau............................................................................ 196 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GREAL A'R ATIIRAW. Pris Tair Ceiniog.