Skip to main content

y Greal: W* CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ira* -**Y BEDYDDWYR.*^- "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd." — Paul. GOLYGYDDION:— Parcbedteìon 0. Dauìes, D-D-; f>. C. Wìllìams; a 3. R. ffîorrts, P,P, MEHEFIN, 1907. Y C Y N N W Y S IA D . TRAETHODAU, &C. Y ddiweddar Mrs. Margaret Evans, Porth.—DarlI'N. Gan v Parch. J. Jones................. .................................. 141 Yr ýoh vn cornio. Gan y Parch. E. D. Lewis ......................... 146 Hanes Bedyddwyr sir Fdint. i-ían y Parch. T. Frimston ............... 150 Noson gyda'n Cenadou. Gan y Parch. J. Davies....................... 153 TWYSENAU O WAHANOL FEUSYDD,— Job xlii. 10......................................................................................... 157 Abrahain yn credu .......................................................................... 158 Adolygiad y Wasg,— Christian Theisin and Spiiitual Monism.......................................... 158 The History of Early Ohristian Literature ........................... 158 An Outliue of Christian l'ruth—The Hibbert Journal................. 15!» The Expository Times—Llawlyí'r yr YspolSul.............................. 15!) Holwyddorefí ar Esai xl.—liii — Y Traethodydd .................... 160 Hanes Ceuadaeth Dramor y Methodistiaid Calünaidd ............ . ... 160 Yr Athhaw.................................................................. 160 BARDDONIAETH. Gweddi yr Arplwydd ar pân. Gan y Parch. C. Davies ................ 160 "A yw yn mhell i uffern .'" Gan y Parch. D. Bassett .................. 161 Y d'dau gyfoeth. Gan Mr. W. Davies........................................ 161 Y Gonol Genadol....................................................................... 162 Hanesion CYFARFODYDD............................................................... 163 Bedyddiadau .................................................................................. 164 (tALWADAU........................................... ................................. 164 Marwgoffa ...................................................................... 164 Adolygiad Y Mis.......................................................................... 165 AMRYWIAETHAU . ................................ -...............• ... 167 Manion.................................................................................. 168 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GREAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog. )k*