Skip to main content

Cyfrol LVI. SEFYDLWYD 1852. y Greal: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH -h|cY BEDYDDWYR.*^ "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd." — Paul. GOLYGYDDION:- ParcDedìflìon 0, Dauìes, D*D.; fi* C. Wìllìams; a % J\. morrìs, D.D. EBRILL, 1907. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODATJ, &c. Y ddiweddar Mrs. Lloyd, Talyweru. Gan y Parch. H. R. Will iams, (LlicyâmddJ — Darlun .................................. Cynghor Solomon fr addolwr. Gan y Parch. B. Morgan............. Hanes Bedyddwyr sir Fíiint. Gau y Parch. T. Frimston.............. Fy Nyddlyír. Gan y Pareh. J. Symlog Morgan............................ TWYSENAU O WAHANOL FEUSYDD,— Dilyn eyfiawnder a thrugaredd................................................... Diogelweh yn nghymhorth Duw..........................:.......................... Gŵr yu ymdaith o'i le................................................................. Gwell nac aur ae arian ................................................................... Bod yn gysurus.............................................................................. Adolygiad y Wasg,— Odlau'rNawn...................... Yr Atheaw ......................... ss 93 1W 102 ÌU-' 1(i-j 103 10:i 104 104 BARDDONTAETH. Mae'r haf yn d'od. Gan y Parch. J. Symlog Morgan 'ìoìiJ a'i briod. Gan H. C. W...... ............ 10-1 I Mr. H. Davies, (AbonJ a'i briod. Gan H. C. W........................... 105 Cerdyn Coffa Miss Amy Roberts. Gan H. C. W.............................. 105 Bedd üywMehc ............................................................ 105 Y ffigysbren diffrwyth. Gan y Parch. D. Bassett .......................... 105 Y Pareh. W. Griffit'hs. Gan S. A. Lewis ............................ 10G Ar farwolaeth E. Morris, Pandy, Glyn. Gan J. Phillips................. 100 Y Gonol Genadol.......................................................................... lOtì HanXsion ("yfaefodydd................................................................ 107 Bedyddiadau.................................................................................. 109 üarlithiau ................................................................................... 109 galwadau................................................................................... 109 Marwgoffa ............................................................................... 110 Adolygiad y Mis........................................................................... 110 AMRYWIAETHAU .................................................................... 112 Manion.......................................................................................... 112 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GREAL A'R ATHRAW.