Skip to main content

5> 'Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd." — Paul. GOLYGYDDION:— ParcDedìaìon 0, Dauìes, D,D.; f>. C- Wìllìams; a % fl, Iftorrìs, P,D. IONAWR, 1907. Y C Y N NWYSIAD. TRAETHODAU, &C. Lle a dylanwad yr Apostol Paul yn nlldblygiad Cristionogaeth. Gan y Paroh. H. R. Roberts...................................... 1 Y Parch. John Reynolds, gweinidog cyntaf Felinganol. Gan y Parch. T. Davies............................................................................. 4 Gwely y Pêrlysiau ...................... .................................. 7 lago brawd yr Arglwydd. Gan y farch. I. Jaines .................. 8 Hanes Bedyddwyr sir Pflint. Gan y Parch. T. Primstou.......... li Y gwaith Cenadol yn haníodol i ddadblygiad a tliyliant yr eglwys Gristionogol. Gan üeiri Glnn Chryd ...............................'............ 13 TWYSENAU 0 WAHANOL FEUSYDD,— Anican diwylliant ................ ..................................................... 18 Iesu Grist yn Sylwedd pob peth...................................................... 19 Yradgyfodiad......................................................................... n» Byddwch yn í'awr ..................!....................................................... lít Adolygiad y Wasg,— Churoh. Ministry, and Sácraments, in the New Testauient............ 20 Jesus and Nlcodemus—Hymnau ac üdlau...................................... 20 Yr Athraw...........................................................................,21 BARDDONIAETH. Blwyddyn newydd. Gan y Parch. D. Bassett.......................... 21 Hiraethíîiin ar ol y diweddar Mr. Riehard Williains, Garn. Gan lonrerth /WnaH.C.W. ......................................................... 22 Cusan yr angel.......................................................................... 22 Y Gongl Genadol .......................................................................... 22 HANESION OYEAIìFODYDD ................................................................. '.'4 Bedyddiadau ................................................................................... 25 (tALWADAU................................................................................... 16 Darlithiau..................................................................................... 20 Priodasau................................................................................ 26 Marwgoffa ..................................,............................................. 26 ADOLYGIAD Y MlS ........................................................................... 26 AlTRYWIAETHAU........................................................................ -7 =SS»€üxO*0« LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GlîEAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog.