Skip to main content

■t y 6reaí: -^PJ CYHOEDDIAD MISOL AT WASAXAETH ^I'Y BEDYDDWYR.*^ 'Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd." —Paul. 23-.' L'34 •-'87 239 •24C GOLYGYDDION:- ParcDedìsìon 0. Davìe$, 0,0.; fi. C. Wìllìams; a J. fl. ffîorrìs, 0.0. MEDI, 1904. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU. &C. Sylwedd pregeth ar ordeiniad Mr. A. J. Parry. Gan H. W. Hughes 22."> Yr athrawiaeth Gristionogol am yr Iawn. Gan y Parch. H. C. Williams................................... Esgeuluso ein cydgynnulUad. Gan y diweddar Barch. (). Griffîths Llythyr oddiwrth y Parch. M. Wright at y Parch. R. Jones ..... Gwely y Pêrlysiau.. .............................................. Trt'in ar hanes v genedl Iuddewig yn amser y prophwyd Zechariah. Gany Parch."E. O. Parry.........................................*...................... TWYSEN'AU O WaHANOL FEfSYDD,— Dyn i dyfu..........-.............................................................................. 212 Addoliad teuluaidd ......................................................................... 243 Adolygiad y Wasg,— A Dietionary of theBible............................................................ 243 Esboniad ar yr Efengyl yn ol Matthew—Breuddwydion y Dydd .... 244 Y Lili Fach Wen—Yr Athraw—Casseìl's Magasine '................!.......... 245 BARDDONIAETH. Cystudd. Gan y Pareh. J. H. Hughes........................................... 24."> Pren afalau. Gan Onfel........................ ................................ 24."> Y gân a glywais gyntaf. Gan Mr. D. L. Morris............................. 24."> Ar ol Mr. W. James. Gan Caradog Jamcs ....................................... 24<; Y Gongl Gexadol............................................................................ 24<> Hanesion Cyfarfodydd................................................................ 247 bedyddiadau.................................................................................... 249 galwadau ......... ............................................................................. 249 Darlithiai; ..................................................................................... 249 Marwgoffa .................................................................................... 249 ADOLYGIAD Y MlS ............................................................................. 250 Amrywiaethau................................................................................ 251 MANION............................................................................................. 252 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYrDDFA'R GREAL A'R ATHRAW.