Skip to main content

Jlfc :1 C M ') C W •) c M •) c M. *5 C JÇÄ •) Ç Jí' TfBWr Cyfrol LIII. SEFYDLWYD 1852. Ähif 631. T 6rëäIT _ CYHOEDDIÄD MISOL AT WASAXAETH «^ffBí^i. **Y BEDYDDWYR.*^- Ä "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y ftfSIi! gwirionedd." —Paul. ^lofe^ ------- ^SH^ GOLYGYDDION:— ^iílfllw0 ParcDedìaìon 0. Dauìes, D.O,; R. C, Wìliìams; Jŵ- _ a 3, fl. ffîorrìs, V.î). ^Mh AWST, 1904. ^St®^ Y CYNNWYSIAD. ^fÄj/^ TRAETHODAU, &c. ^í^ppjSijfe Esgeuluso t'in cydgynnulliad Gan ydiweddar Barch. O. Griffith.. 107 /M^^Mi. Fy Nyddryfr. Gan y Parch. .T. Symlog Morgan........................... 2<i2 t-y*ẄJ$íSft~J Tri yn un. Gan y Parch. M. Robei"ts ............................................ 2üö /ìsim^ Pctfa. Gan y Parch. W. Jones.................................20S ^fÊ-MSÍf^ Hanes eglwys Bethania, Llaueilian. Gan Mr. R. M. Roberts........ 209 -r^o'ifP^ TWYSENATJ O WaHANOL FEUSYDD,— ^tF&B^^ "Mi a'th ogoneddais di ar v ddaear"............................................... 2U <■ Ayj^úf'Sì^i Bethyw gras.'................................................................................. 214 ^SjlÉgÇ' Adolygiad y Wasg,— 'íolsîl^C Gofj'niadau ar Efengyl Matthew.................................................... 215 -ci^^r^fc^ Oassell's Magasdne................................................................ 215 ^f§ÌΧ§(r Llawlyfr Swper yr Arglwydd.......................................................... 216 tJftsSttäSfíiJ YtAtheaw..................................................................................... 216 ^9íM^ BARDDONIAETH. )^@T Y trydydd dydd. Gan y Parch. H. 0. Wüliams............................. 216 ^E^jSlrT^5 Goleuni y byd. Gan y Parch. T. Davies ................................... 216 ym^MC Englyn yn nghyfarfort tystebu y Parch. T. T. Jones. Gan Onfelac H. 217 MŴWÄ,V-s Ydelyn. Gan Alaw 7>W............................................................... 217 ^p^f Y GONGL GENADOL............................................................................ 217 ^îê^Êí&^, Hanesion Cyfarfodydd..................................................................218 x>(^jfc|cy»^ Bedyddiadau....................................................................................222 TMgA Oalwadau........................................................................................ 223 ±4\g&l Adolygiad y Mis..............................................................................223 AMRYWIAETHAU................................................................................. 224 t Hf~* MANION.............................................................................................. 224 JMHlL^--