Skip to main content

ìv •) c Jfi •) C Jfi. *) C Jfi *) C Jfi *) c Jfi •) ç -'í' *) Cyfrol LIII. SEFYDLWYD 1852. Ehif 630. r^gí y 6real: CYHOEDDIAD MISOL *W AT WASANAETH 'm^SI -HcY BEDYDDWYR.^ JJT "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y cWffíEisr gwirionedd."—Paul. ^Jŵ^ií^ GOLYGYDDION:— <j(fè ParcDedìöìon 0. Daoìes, ü.D.; f>. C. Wìllìams; _..^ a 3, fl, morrìs, ü.y. 3pt GORPHENAF, 1904. ^p Y C Y N NWY8IAD. rfafa TRAETHODAU, &c. ^Pá* "Y rneddwl yma." Gan Dr. Morris ............................................... 169 "/f/ÖST Moh. Gan Protf. J. Henry, R.A.M.......................................... 176 ^SÊË Y diweddar Barch. G. H. Roberts, Oaerfyrddin. Gan y Pareh. E. \V.Davies ....................................................* .........178 Trem ar hanes y erenedl Iuddewig yn amser yprophwj-d Zechariah. ^sJ^Öb^ Gan y Parch. E. O. Parry........................................'...................... 184 j^gpp^ Twysenau o Wahanol Feusydd,— ' ™ÊmSI ~> * "Daethyrawr"............................................................................... 187 ^^íl^S^ "Gogonedda dy Fab"...................................................................... 187 cVÄ^ií€>V*'» " Fel yr anfonaist ü i'r byd" ........................................................... 187 ^feáyèŴ Adolygiad y Wasg,— ^^J^^yr Ontlines of Pastoral Theology........................................................ 187 <lV(ä^^)Vj " Gweddi Fawr yr Iesu" ............................................................... 188 ^PÜilr BARDDONIAETH. '^Sw Cymhell c;1n. Gan Symlog........................................................... 18:» ^rfggEgtt^ " Un mawr oedd nhad mewn gweddi." Oan Trisant........................ 189 7/ÊStëm " — ^mSm- Y Gongl Genadol...........................................................................190 k/ífiflÌBÌ Hanesion Cyfabfodydd................................................................. 191 ~\\^È&) Bedyddiadau................................................................................... 194 ^-ŴöT Galwadau.......................................................................................... 191 ^r^^^y^ Daelithiau....................................................................................... 194 MÊglSmíi Mabwgoffa..................................................................................i9ô ^A^tfSfA0 Maewolaethau............................................................................. 195 ^^)k Adolygiad yMis.............................................................................. 195 «"Y/Ä AMHYWIAETHAU............................................................................... 196 ,3^1 LLANGOLLEN: v 'K ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, w;^ SWYDDFA'R, GREAL A'R ATHRAW. 5^0=? Pris Tair Ceiniog. <-/(»