Skip to main content

Cyfrol 1111. SEFYDLWYD 1852. Ehif 625. . „. , y 6real: â CYHOEDDIAD MISOL *4f AT WASANAETH ^ySiil -H|tY BEDYDDWYR.*^ m. "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y ^äv, gwirionedd."-Paul. 3HŴ- GOLYGYDDION:— TiÉr Parcbedìôìon 0. Dauìes, D.D.; f>. C. WHlìams; a 3. fl. morrìs, P.D. 311X1 CHWEFROR, 1904. ^ÊÊêC Y C Y N N W Y SIA1). ŵM^ TRAETHODAU. &c. ^3^^^^ Person Crist. tìtin y Parch. M. Roberts .......................................... 29 ^hÌlËsÌd^ Gwely v Pêrlvsiau. ' (ian R.R.W............................................. 33 jPÌEPyÍ. Barn y Wasg am y Parch. R .Tones, Llanllyfni, ac am ei Gofiant.. .. 34 ^Ŵ^Tj^*0 Y tliweddar Barch. J. J. Williams. Penygroes.—II. Adgofion am /íFjì^îÈn dano yn Lerpwl. Gan Dr. Parry. III. Meusydd diweddaf ei ^fSiiiÄir^1 weinidogaeth. Gan Dr. Davies ..............'.......................... 38 ^jcfëíJí^ Yr Ynadon a'r trwyddedau, yn nghyda'r Ddeddf Addysg. Gan yr ^tt^^&t^ Henadur Christmas Jones........................................................."... 43 W&*f\C GOIIEBIAETH,— '^5■^|]áÄ/, Y aiíEAi.............................................................................................ití ^^mr* Adolyuiad y Wasg,— ^^5!g^>--. Nave's Index .................................................................... 4<ì Äfîfc^f^?^ Old Testameut History—The Modero Speech New Testament......... 47 /0^^x The Hibbert Journal—Yr ATHEAW-Cassell's Magazine................ 48 ^'^JhIŴ^0 BARDDONIAETH. ^ÿìBíZ Angladd gAn. Cyf. gan Asaph Glim Ebicy........................................ 48 ^*rz^f=5SZ&^ Wrth weled beddau Sardis, Llanedi, o bell. Gan Gicîli.................... 49 jP§ePÎÌV O'r gwaethaf daw daioni. Gan Gicymìiul .......................................... 49 ^'JÄÌ'ìtlw^0 Y GONGL GENADOL ............................................................................ 49 " "Wt-Ì^ Hanesion Cyfaefodydd .................................................................bo v^,O^I BEDYDDIADAf .................................................................................... 51 <=T<r^;---1 Dablithiatj........................................................................................51 MAEWGOFFA ....................................................................................... 52 ADOLYGIAD Y MlS ............................................................................. 54 ^m .,• , ,A AMEYWIAETHAU ................................................................................. 55 ^ÍS|f£XlJr* Manion.............................................................................................. 5C .rf^atS»^ LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GllEAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog.