Skip to main content

TRAETHODAU, &C. Bedydd yn achub. Gan Dr. Morris..................-7,.....-:................... 281 Hanes y Bedyddwyr yn Bethel a Bwlchyrbiw, yn njrhyda Salem a chapel Seion, o 1700—1861. Gan y Parch J. DaVies, Llandysul... 286 Y Genadaeth Dramor. Gan y Parch. tí. Cefni Joöes...................... 2!»o Cotìo y Crist adgyfodedig. Gan y Parch. D. Powell....................... 292 Buddioldeb yr ysyol fcjabbathol. Gan Miss L. Jones...................... 206 Twysenatj o Wahanol Feusydd,— Bedydd yn ordinhad y Testainent Newydd, am mai Iesu Grist a'i setydlodd ................................................................................. 299 Adolygiad y Wasg,— The World's E]>och-Makers—Y Dystiolaeth................................ 300 Llythyr Cynnnaní'a Dinbych, &e................................................. 300 Cyfnodolion ............................................................................. 300 BARDDONIAETH. En<*lvn i Dr. Evans, Festinios. Gan Hicfa Món ............................. 301 Ar oÍD. a M. Williams. Gau Sjrìntluir............................................ 301 Y Gongl Genadol........................................................................... 302 Hanesion Cyfarfodydd................................................................. 303 Bedyddiadau................................................................................... 305 galwadau ....................................................................................... 305 Darlithiau....................................................................................... 305 Adolygiad y Mis............................................................................ 806 Amrywiaethau................................................................................307 Manion..............................................................................................30« LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS. SWYDDFA'R GREAL A'Ä ATHRAH'. Pris Tair Ceiniog.