Skip to main content

v-v -.;;' r.i:.:>:-■- _,;:. -,-/.-■■ ' ■■."-^^-•^ Cyfrol II. SEFYDLWYD 1852. Rhif 607. y Greal: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH -**Y BEDYDDWYR.^ "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd."—Panl. GOLYGYDDION:- Parcbedìôìoti 0. 0avìe$, 0.0.; fi. C. Wìllìams; a 3. fl. morrìs, 0.0. AWST, 1902. Y C Y N NWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Goruchwyliaethau dyrys. Oan y Parch. J. Griffîths .................... 197 Fy Nyddlyír. Gan y Parch. J. Symlog Morgan..................202 Odfaon gydag enwogion ymadawedig. Gan y Parch. W. Evans, (jr.òc L. ........................'............................................................... 205 Anfarwoldeb................................................................................... 208 Twysenau o Wahanol Feusydd,— Cyssegredigrwydd y Sabbath........................................................... 213 "Un peth" vr apostol Paul...... ........................................................ 213 Llei'rlesu ..................................................................................... 214 Cristionogion a'r byd........................................................................ 214 Adolygiad y Wasg,— Hanes y Bedyddwyr-Adroddiad Hebron, Ton—Oriau Heän........ 215 BARDDONIAETH. Ni füna. Gan Symlog........................................................................ 215 Dymunoldeb tỳ yr Arglwydd. Gan Gwyntlud............................... 2Hì Y í'an lle gorwèddodd yr Arglwydd. Gan Meinydd ........................ 216 Ochenaid. Gan Alaw 7>W.~..............................'..............................21t> Llaeth. Gan Onfel ............................................................................ 21G Y Gongl Genadol........................................................................... 216 Hanesion CYFABFODYDD.................................................................. 217 Bedyddiadau.................................................................................... 221 Galwadau..........................................................................................221 MaEWGOFFA....................................................................................... 221 ADOLYGIAD Y MlS............................................................................. 222 AMEYWIAETHAU................................................................................. 223 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GREAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog.