Skip to main content

fffWfP Cyfrol LI. SEFYDLWYD 1852. Ehif 603. y 6real: CYHOEDDIAD MISOL AT WASAXAETH ^Y BEDYDDWYR.*^- "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd." — Paul. jtm GOLYGYDDION:- Parcbedìflìon 0. Datẁs, î).î);t fỳ. C. Wìllìams; a 3, Jl. ffîorrìs, D.D. EBRILL, 1902. Y C Y N N W YSIAD. TRAETHODAU. &C. Caruheb weled. öan y Pareh. D. B. Richards............................... Só Dylauwad duwinyddiaeth y Testanient Newydd ar gynnydd moesol. (îan y Paroh. H. Evans......................................... S9 Barddoniaeth y JBeibl. (t;iu Mnfui' Ttcnh ........................................ 98 Anfarwoldeb ................................................................................ 96 TWYSENAU O WAHANOL FEUSYDD,— Teyrnas drayywyddol..................................................................... 102 Adolyoiad y Wasg,— A Critioal and Exegetieal Coinuientary on the Epistlesof St. Peter and St. Jude—Christ the Centre—The Poor Minister's Dream... .. 103 Canrií o Yindrechion Bedyddwyr Môn—Telyn Sankey—Trem ar y ganrif—Llawlyfrau...................................................'.................... l<>4 Cyfuodolion ................................................................................... 105 BARDDONIAETH. Yn nes i ti, fy Nuw. Gau Gtrumiwl .............................................. 105 Yn eisieu. Gan Symìmj .............................................. 105 Y diweddar Barch. W. T. Davies. Gan Brthel........................ 105 Priodasgerdd i'r Pareh. D. Stepban Wülianis. Gan Al<'f Ttjtlfiì..... 10G Y GONGL (tENADOL.......................................................................... 106 Hanesion Cyfabfodydd................................................................ 107 Bedyddiadau.................................................................................... 100 GALWADAU ........................................................................................ 1(KS MaEWGOFFA ............................................................................... 108 Adolyuiad y Mis.......................................................................... 109 Ameywiaetiiau .................................................................... 110 AlANION ............................................................................................ 112 1§R