Skip to main content

CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ^tcY BEDYDDWYR.*^ ____________ ú____________ "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd."-^Paul. ParcDedìöìotî 0. Dawes, D.D.; f>. C. Wìllìatns; a 3L J\. ffîorrìs, D.P, MAWHTH, 1902. C Y N NWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Merch gan' mlwydd.—Darlun. Gan y Parch. G. Wüliams Aníarwoldeb...................................................:;........................... Testynau yn y rhai yr enwir yr Ysbryd Glân, gyda nodiadau. Gan y Parch. W. Maurice........................................................... Hänes arddodiad dwylaw. Gan y Paroh. W. Rhys Jone; TWYSENAU 0 WAHANOL FEUSYDD,— Gwerth bedydd i'r credadyn.............................................. •'Portha íy neíaid"............................................................ Adolygiad y Wasg,— JntiTnational fheological Library.................................... Tlie Oritical Review ...................................................... The Baptists of Wales..................................................... The Expository Tünes............................................... Wales .............................................,.................. Oyfnodolion................................................................. BARDDONJAETH. Ocheuaid a chân. Gan Symìoy ....................................... 7iì Adsain v llwyr ymdditiedwr. Gany Paroh. W. Maurice ............ 7(> Ar ol Mr. R. Wîlhams, Bryn Saith.' Gan Mr. B. C. Daries............. 7ú Oariad. Gan Alair Tydfil................................................................ 70 Y cybydd. Gan Abon ....................................................................... 76 Y GONGL GENADOL.......................................................................... 77 Hanesion CYFARFODYDD .................................................................78 Bkoyddiadau ....................................................................................81 galwadau......................................................................................... 81 d:\rlithiau ....................................................................................... 81 Marwüoffa ...................................................................................... Sl Adolyoiad y Mis ............................................................................. 82 Amrywiaetiiau ................................................................................. 83 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAX W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GREAL A'R ATIIRAW. 5»