Skip to main content

u w •> C w J <• I <> <• ŵ •> Cyfrol II. SEFYDIWYD 1852. Rhif 601. \ Greal: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH -HjcY BEDYDDWYR.*^ "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd." — Paul. GOLYGYDDION:— Parcbedìôìoîî 0, Dauìes, D-î).; f>. C. Wìllìams; a 3. fl. anorrìs, D.D. CHWEFROR, 1902. C Y N N W Y S I A D . TRAETHODAU, &c. —Aufarwoldeb................................................................ —Hanes arddodiad dwj-law. Gan y Parch. W. K. Jones .... ^Shhowy. (ian v Parch. D. Powell ........................... —Myfyrdod ar farwolaeth. (ian Mr. E. Ll. Phillips ......... ■*Ceisio bj'wj'd tragj'wj'ddol. Gan y Parch. J. Pickering . í-Dylauwad duwinyddiaeth y Testameut Newj'dd ar ,- moesol. Gan v Parch. H. Evans........................'............. rymrydd 41 "• TWYSENAU O WAHANOL FEUSYDD,— "Rhodiaf mewn pertfeithrwj'dd," lVc................................................ 47 Cj'bj'dd-dod a phroffes greíyddol ................................................... 48 Adolygiad y Wasg,— ,,^_- The World's Epoeh-makers .............................................................. 49 Sjj^ ^Francis aud Dominic.......................................................................... 4!» ŵ5vv -.TheExpositor ................................................................................. 49 Yr Adi'oddiad ................................................................................... 49 Oj'fnodolion....................................................................................... 50 BARDDONIAETH. —Djnnuniad. Gan y Parch. J. G. Jones........................................... 50 -~~Y rhew. Gan Onfrì.................................................................... 50 —Teulu y bwthyn gwyn. Gan Eithinfah ............................................ 50 —-Cerdd annerchiadol. Gan Alntr Tyìljil ................................ 51 ,—Adgof am A. Roberts, Llangollen. Gan E. Edwards...................... 51 — Y GONGL GENADOL .......................................................................... 51 Hanesion OYFARFODYDD.................................................................52 -—BedyiìDIADAU .................................................................................... 53 —DABLITHIAU ....................................................................................... 53 — GALWADAU .......................................................................................... 53 Maewgoffa ....................................................................................5:3 Adolygiad y Mis ............................................................................. 54 amrywiaethau ................................................................................ 55 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GREAL A'H ATHRAW. VI J U W J