Skip to main content

y Greal: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH -HcY BEDYDDWYR.*^ "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd." — Paul. golygyddionT^ Parcbedìaìon 0. Daiẁs, 0*0.; f>. C. Wìllìams; a 3. J\* ffîorrìs, î),P. IONAWR, 1902. Y C Y N N W Y S I AI). TRAF.THODAU, &C. *SBedyddwyr Patagonia. Gan v Pareh. T. Frimston.......................... l "-Dydd Calan. Gau Brythonythì........................................... 6 <-*Dylanwad duwinyddiaeth yi' Hen Destament ar gynnydd moesol. — Gany Parch. H. Evans ........................................................ 8 —«Sirhowy. Gan y Parch. D. Powell..................................................... 13 Twysenau o Wahasol Feusydd,— OfniyrArglwydd................................................................................ 17 Y groes.............................................................................................. 17 Ado'lygiad y Wasg,— «*•The World's Epoch-makers .............................................................. 18 **»Muhammad and his Power................................................................. ìs —»Handbooks for Biblo Classes............................................................ 19 —The ExposLtor................................................................................... 19 "Cyfnodolion...................................................................-..................... 19 BARDDONIAETH. —Cathl tangnefedd o'r nef. Gan H. 0. W........................................... 20 -Wwênachwmmwl. Gan Syiìüdg..................................................... 20 *•—■ Yn ei jfwyn. Gau Gtrili .................................... ....................... Í0 ■"Marwolaetb. yflwyddyn. Gan Trebor Aìeil ..................................... 20 . üyíarí'od blynyddol aJiwbüi Soar. Gan Onfel ................................ 20 ~iY diweddar Mr. Johu Edwa rds. Gan Betheì .................................. 21 —Dyniuniad da i'r Parch. D. S. Wüliams. Gan Twrfab....................... 21 —Y Gongl Genadol .......................................................................... 21 HANESION CYFARFODYDD................................................................. 22 — Bedyddiadau .................................................................................... 23 ' — Galwadau ......................................................................................... 23 -•Darlithiau.......................................................................................23 -Priodasau....................................................................................... 23 -JtfARWOLAETHAU ............................................................................ 24 MARWGOFFA ................................................................................ 24 Adolygiad y Mis ......................................................................... 2H Amrywiaethau..................................................................... ..' ... 2(5 «*Maniox..................................................................................... i8 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GREAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog.