Skip to main content

*l y Greal: GYLCHGRAWN MISOL. AT WASAXAETH Y BEDYDDWYR. 1902. GOLYGYDDION: Paiujh. 0. DAVIES, D.D., Caerynarfox. II. C. WLLLIAMS, Coinnar. •í. A. MORRLS, D.D.. Aberystwyth. OYFROL Ll. LLANGOLLEN: ARUltAFFWYD A OHYHOEDDWYD ÖAX W. WILLIAMS.