Skip to main content

1ÊÈL II wk mÊêfc Cyfrol L. SEFYDLWYD 1852. Ähif 592. y Greal: CYHOEDDIAD MISOL **Y BEDYDDWYR.*-*- "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd.'* — Paul. (tOLYGYDDION :- Parchcclìgìon 0. Dauìes, D.D.; ft. C. Wìllìams; a .). fl. morrìs, D.D. MAI, 190Í7 Y ( Y X X W Y s I A I) . TRAFTHODAT. \a . Y diwoddar Mr. .íolnt Edwards. Llaii.-ìi.iaii- Daí.'U'N. Oìui y Parcli \V. (4. Owon. 'lJifn,, ....................................... 113 ('üis íit cjíluro rliai adnodau a hrawddcwiu (íaii y Parch, D. Puirli Jì.'Y.'.ì!....................................... ,,'...................... llS ('yfrifoldoh in'rsimol ilyn. Oan y Píirch. -f. W Maurioo............... llí' l-'y N'yddlyrr. Oan y Pan-h. .1. Sym]o<j Monritn........................ '21 Dvlanwad duwhiv<ldiaorh ar uvnnvil<l mocsol. Oait v Paroh. H Evan.- .............'..........................i..........................'............... 12H T\vY>i;\.\r o Wahanoi. Ff.rsYM..- Owiriono.ld v Y cyhyi Adoia'uiah y Wasi;. Thc World's lÍTucli-Miilit'i Y FronLiios \'i.'t.iria Thc < 'rirical Rcyìcw ('yfnodolioi rajfc: life ífc