Skip to main content

JL ... ŵto^ÝN. V.«' '•■ ,}; «■' '•• I( «3 (. H[ •' (• «■' í» «• 'J «•■ fît #É í£fg\ JÉ II ÜH Cyfrol L. SEFYDLWYD 1852. Ehif 590. y Grea CYHOEDDl AD MISOL AT AVA.SAXAI-n'Jl •HcY BEDYDDWYR.*^ "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd. ond dros y gwirionedd." - Paul. GOLYGYDDION:— Parcbcdmion 0. Dauics, d.d.; ft. C. Wìlliams; a 3. fl. morrìs, D.D. MAWRTH, 1901, f'YNNW Y-<1 A I). TRAFTHODAU. \-c. Proycth (-ìon'adwriaeíhol i'u diweddar Freiiines Yietoria. «-tan v Pmvh. I). Powelì .......................................................'.. Adtrotion aui Donf.-\vyn]ais. (ian y Pareh, \Y. Joues. Ap ///..<;*,..... Cynawnhad trwy lí'ydd yn iryssun :ìu' Ysyi ythyrau yr Hcii Desta- ment. < ì.an. y Pareh, ]). Priee........................................... Salni cxxxii. s, íi. (jan v Parch. H. Wiìliams .................................. ADOI.YIUAD Y WaSü.— The ('liristifui D.n-trineof .Tustifieation and Reconeiliatioii............... 7Í Thc ('ritical Rovio\v.......... .......................................... 75 ('yl'notloliou ............................................................,...................... 75 < (0FYXI. BARDDONIAETH. itaiì y Parch. <\ baÝie Y < ìi:kai . Gim o.ifrl ................. " P\vv svdd íi'cnrf vu v nefoed<l iijid tvdi Y di\ve<Ìdar Hvì)ai'ch T. Lewis (iaii 0„/W < 'yi'arehiad i Mr. Mortran. .-//<<»■ '!':> ()''■. Gan Mi'. W. K. Jon Yv Aru'l\vvd(l \'n deilwiiü' o'n niawi. < ian fln-r.iiinfnh ........... Priodas Mr. S.' Thomas â Miss Rohorts. Gan /,'/<//■/,<<'< ......... Y (tOX<1L < <J".XADül. . ÜAXESIOX < 'YFAHFODl'D BEr>Y'DDIADAr ........... < r.u.wAro.i' ................. 1 >AULITTIIAT" .............. PlUODASAT' ................ Marwooffa ....... Al>01 YolAD Y MlS ...... AMRYWIAETII.U"........... Maxtox...................... LLANGOLLEN: DHYHOEDDAYYT) G 'A'R GlìLAL A'R A Piis Tair Ce:niog. ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GlìLAL A'R ATHJiAlì'. Ŵà0 'WÊÊt ■ 4ŵ ' \(*AŴ ' Ẅ =*$i\«~ •>ie<«)V ' %•)' k- -7í \S' f/7» ^ẃ^,^èr4 ^r4 MtÌ Hfi h^ ^■^^'^•Ì^ ^^? fsÄ^ %Ŵ# ft^liS^- ç^ç ^C: ŷp^ \t> "T