Skip to main content

z>îî ^Trf Tin rfí zfn zWl Cyfrol XLIX. SEFYDLWYD 1852. Rhif 586. CYHOEDDIAD MISOL AT ■WASANAETII ^ẄY BEDYDDWYR.*^ 'Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd." —Paul. GOLYGYDDION:— ParcDedìôìon 0. Daoìes, V.î).; f>. C. Wìllìams; aü Ittorrìs, D.D. TACHẄEDD, 1900. Y CYNNWY"SIA1>. TRAFTHODAU, &c. Manteision ac iuifaiiteision y weinidögaeth. Gan y Pareh. W. 8amùel....................................... .........................281 Gwerthfawrowgi'wydd yr enaid. Gan y Parch. John Hugrhos ...... 288 Chwareuon niwoidiol yr oes. Gau Mr. W. B. Jones...................... 292 Yr ymadawiad a'r mynediad. Gan y Páreh. J. Jones.................... 294 GOHEBIAETH...................................................................................... 29' TWY8ENAÜ o Wahanol Feusydd,— Y oapel yn y íynwent .............................................. ......J- "Ni ellir eliwüio alian ei synwyi ef" .......................i.............. Peehod....................................................................i................ Adolygiad y Waso,—■ Bannau lAy M ............................................•........................ Yr Adde\ Ù. m .- Mossiah .............................................. YasrryM» v yr len Destament...........•.............................. Cymmeriai.y.sì. nlol vr eglwys ........................................... Llythyr Cymmaufa Dinbyéb. &e........................................ (Jvfnodolion....................................................................•• .. 298 .. 298 .. 298 BARDDONIAETH. Diolehgarweh am y eynhauaf, 1900. . Gan Mr;xW. E. Thomas Hiraeth am Soion. Poneiau. Gan Mufi/f Moááài' .................. Ymddiried yn yr Iesu. Gan íiathan Iti/u .<Mm................... 299 299 300 300 300 300 ;;nl 301 301 Y GONOL GENADOI........................................................................... 802 Hanesion Oyfaefodydd.............................................................. 303 Bedyddiadau.................................................................................... 305 Galwadau.....................................................................................,. 305 Daelithiau................................................................................... 306 Maewooffa................................................................................ aoe Adolyoiad y Mis..................................\......................................306 Amhywiaethau.............................................................................. 807 MANION ....................'............... .......................„............................... 808 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, NWYDDFA'R GìiEAL A'R ATHRAîT. - , • Pris Tair Ceiniog.