Skip to main content

Cyfrol XLIX. SEFYDLWYD 1852 Bhif 584. i Greal: CYHOEDDIAD MISOL Äy^s AT WASAÿAETH ♦*Y BEDYDDWYR.*-*- •'Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd." - Paul. GOLYGYDDION:— Parcbcüìflion 0. Dauìcs, D.D.; h. C. Willìams; a J. fl. morrìs, D.D, ^MEDI, 1900. Y CYNNWY8IAD. TRAFTHODAU, &c. RhagolygonBedyddwyr Cymru yn yr ugeinfed ganrif. Gan y Parch. D. Powell .................. ..................*..................... 226 Testynau yn y rhui yr enwir yr Ysbryd Glán, gydu nodiaduu. Gan y Pureh. W. Maurice................................................ 234 Dwv bregeth hynod o waith dau weinidog cyntaf y Glyn............... 237 Crfcgy» glànau môr athrylith. Gan Bmn Ab Llyr ........................... 24° TWYSENAU 0 WAHANOL FETJSYDD,— Y sefyUfa ddyfodol.........................................[...;,.......................... 242 Adolygiad y Wasg,— Bannau Fiydd.......................................ì....................•....... TheWòrld'sEpoch-Malters....................................,............. A Short History of the Free Churches.......................................... i*\ Llyfr Elfenol ur Babyddiaeth......................................................... 244 TheCritieal Review.................................................................... 244 Geiriadur Beibluidd Dr. Hastihgs.............................................. ;f* A Faith for to-day ...................................................................... 245 BARDDÖNIAETH. Nubbath cynhyrfus ar v mftr. Gnn y Pureh. Churles Duvies....... 245 Bedydd. Gan MnehmfthMôn.— Calfari. Gan Mr. Evan Davies..... 246 Temtiad Crist. Gan Mr. Caradog James..................................... 246 Y Gwaredwr. Gan Mr. Evan Duvies .. .. ............................ 246 Cyfnewid. Gan Siimloy.—Yr Iesu. Gan Eithmfub ..................246 x cwch jrwenyn. GanArianylatrrfd — Y rhaiadr. Gan' üeniiýiìyâd.,, 246 Yr ysgallen. Gan Jìri/nfnb.—Duw i gyd. Gan HufaMin .. ............ 246 Y Gonol Genadol...................................................................... 247 HANESI0N CYFABFODYDD .............................................................. 248 BEDYDDIADAÜ................................................................................. 249 GALWADAU .................................................................... ............... 249 MABWGOFFA .......................................................................... 249 Adolygiad y Mis ..............................,.........................................861 MANION ........................................................................................ 252 243 244 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GREAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog. ; •