Skip to main content

MáMâ WfffWW Cyfrol XLIX. SEFYDLWYD 1852. <•. )î y Greal: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH -nfcY BEDYDDWYR.^ Canys ni allwn ni.ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd."—Paul. GOLYGYDDION:— Parcbedìsìon 0. Dauìes, D.D.; fi. c. Wìilìams; a 3. ü. îHorrìs, D.D. GORPHENAF, 1900. Y C Y N N W Y S IA D . TRARTHODAU, &C. Rhagòlygou crëfyddol yr ugeinfed gaarif yn Nghymru. Gan y Parch. D. Powell ........................-.................................................. 109 Oistionogaeth yn eael ei chymharu ä chrefyddau ereiii.Gaii ÿ Parch. W. R. James....................................................................... 176 Gwasanaethu yr Arglwydd. Gan Mr. E. Creiáfryn Eilẅärds "!!.... 180 Pregethu Orist. Gan y Parch. D. Stephan Ŵfiliams .................... 182 Emynau. Gan Mr. John Roberts................................................... 183 TWYSENAU O WAHANOL FEUSYDD,— Pa beth wna fywyd! ........................................................................ 18(5 Gymhwysder i swydd......................................................................187 Adolygiad y Wasö,— Llawh.r at wasanaeth ýr ysjîol Sabbathol. Yr Epìstol at yr EpÄemaid ........................................................................... 187 Esboniud y Bobl. Efengyl Ioan ................................................... 188 Haues Ejriwys Bedyddwyr Rhuthyn .............................................. 189 B A RDDONIAETH. Yn dy law. Guu y Parch. W. Maurioe O Bìahe. tìun Gtriìi .................... Y pigyn. Gan Henri MÿUin.......'......... Machiwth Món. tìan Onfeì Ar gyflwyniad annerchiad ac aiirhejrion i Mr. Richard Wiliiam's" Garn, gau Gyinmnufa Aríon. tìan Mr. J. Roberts ...... Beddaiîrratf Li/./ie, geneth fechan Thomas ac Elizabeth BrihmWÜ Foel Farm. Llanneíydd. tìan Mr. Evan Davies........... *vuulits, Y dafaru. tìan Mr. Evan Davies......................................... Y fynwent. tìan Mr. J. Edwards................................................. 189 189 190 190 190 190 11)0 Hanesion Cyfaefodydd....................................... Bedyddiadau...................................„....«.............. Galwadau .....................................I....................■■ Pbiodasau......................................•..................9i Adolyoiad y Mis............................................a..... LLANGOLLEN: ARÖRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. \«,TT , T\ ,,<. SWYDDFA'Ri'jSifEAL „A'R ATHRA1TWILLIAMH Pris Tair Ceiniog.