Skip to main content

y Greal: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH -McY BEDYDDWYR.*^ "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd." - Paul. GOLYGYDDION:— ParcDedìgìon 0. Daüìes, D.D.; B. C. Wìliìams; a 3. Jl. ìttorrls, P.D. MEHEFIN, 1900. Y OYNNWYSIAD. TRA^THODAU, &C. Aimibyniaeth yr egíwyä yn ei berthynas ft'r Gymmanfa. Gan y Paich. H. Edwards ....................................................................... 141 Emmaiiucl=" Duw gyda ni." Gan y Parch. D. Pujfh Bevan......... 144 Hirhowy. Gan y Parcn. D. Powell.................................................. 147 Creayö Glanau MAr Athrylith. Gan Bràn-ap ùlyv........................... 154 Myíyrdod ar lan bedd Mi-iijont. Gan y Parch. Robert R. Jones..... 156 TWYSENAU, O WAHANOL FeUSYDD,— Y Paroh. N. Thomas, Caerdydd, fel eynnadleddwr Cymmanía ...... 158 "TỳíyNhad".................................................................................... ^58 Adolyoiad y Wasg,— TheWoild'sEpochMakers............................................................... Jg While Hewinjf Handals..................................................................... }™ History of Welsh Theology............................................................ *«» TJndod pcrsonol y Duwddyn ............................................................ «£> Eshoniad v Bobl. Efenjîyl Ioan ................................................. 1*>1 Ootìanty Paroh. N. Thomas, Caerdydd............................................. 161 Cyfnodolion.........................................'-••.........\..............■................ 161 BARDDONIAETH. I fcyfaill diwylliedigr. Gan Gmli...................................................... 161 Oí Iesu, derbyntì. Gan (in-i/ìulinl .....1........... ..................... 162 Hunanaberth Crist. Gan Mr. Rees Price. ((rtcc.11/11/11h/ ................. 162 Gobaith. Gan Mr. Rees Price, (Onmiinfiib) .................................... 162 Y GonglGenadol.......................................................................... 162 Hanesion Cyfarfodydd ............................................................... 164 BEDYDDIADAU.....................................>............................................. 166 GALWADAtT ....................................................................................... 166 DABLITHIAU...................................................................................... 166 PEIODASAU ..................................................................................... 166 Maewooffa.................................................................................... 166 Adolyoiad y Mis.....................,........................................................ 167 Manion................».................1......................................................... 168 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, HWYDDFA'R OREAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog. ■>;• JÌ