Skip to main content

Cyfrol XLIX. SEPYDLWYD 1852 Rhif 580. y Greal: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH •**Y BEDYDDWYR.**- "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond àxps y gwirionedd." — Paul. tìOLYGYDDION:— Parcbedìaìon 0, Dauìes, D.O,; fi. c. Willìams; a 3. ü. Ittorris, O.D. MAI, 1900. Y CYNNWYSIAD. TRATTHODATJ, &c. Crist ae Aàrcm. Gan y Parch. W. P. Williams, D.p.............'......... 113 Myfyíion BeibMdd. Oan y Parch. .T. G. Jones..................... :. ... 120 Fy Nyddlyfr. Gan y Parch. J. Symlog Morgan.............................. 125 Cyfarfod y gweinidogion Cymreig yn Lerpwl a'r amgylchóedd. Gan y Pareh. Griflith Ellis, M.A................................................... 127 Adolygiad y Wasg,— * The Clmreh, Past and Present ...........................................,........ 131 The Cambridge Bible for Sehools and Colleges.............'.................. 132 Cambridge Greek T'estament for 8cbools and Colleges..................... 132 Cyfrol y Jiwbili. Eglwys Betliesda, Arfon..........................^........... 132 Esboniad v Bobl. Efengyl Ioan................................1............. 133 Cofiant y Parch. N. Thomas, Caerdydd............................................ 133 Cyfnodolion.............a..................................................................... 133 BARDDONIAETH. Lleunrff yn ei fedd. Ohmidêwh Glyn FAnry............•...........■■........... 134 Er eof um Mr. Lewis Roberts, Penywaen, Llannefydd. Gan Lttlnnfab 134 Claddedigaeth y milwr. Gan Henri Myìlin.............;........................ 131 Y GONGL GENADOL........................................................................... 135 Hanesion Cyfahfodydd .........................,.....................................136 Bedyddiadau....................................................................................139 Daelithiau......................................................,................................139 Galwadau .......................................................................................183 MAEWGOFFA...................................................................................... 139 Adolygiad y Mis..............................................>.........................v... 140 Manion............................................................................................140 LLANGOLLEN: ARGR^FFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAM8, AWW±t HWYDDFA'R GlìEAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog.