Skip to main content

m£ CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH -NcY BEDYDDWYR.*«- "Cany3 ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd." — Paul. GOLYGYDDION:— Parcbedìaìott 0. Dawes, ü.î).; R, C. WìUìattts; a J. ì\. morrts, D.D. MAWRTH, 1900. Y CYNNWYSIAD. TRAFTHODAU, &C. ' Y Gaira'i ẁaith. Gan y Parch. J. G. Jones............................... 57 Hanes egrwyB y Bedyddwyr.Penyeae, Rhiwabon, 0 1791 hydlẄẄ! —Daelun. Gan Mr. Ben Davies . ........... 62 Cristíonogion yn adlewyrehu gdleuni Crist. Gau y diweddai- Mr! R. O. Jones ................................................ 65 "A bydd un praidd ftc un butfail." O ".Esboniad y Bobl" ;!*T.!".;Ü 70 Maes y rhyfel yn Neneudir Aflrica. Gan R. R. W......................... 72 Adolygiad y Wasg,— The Theolowy oí Modeni Literature................................................ 75 The Critioal Review ..................................................................'. 75 Uudeb Bedyddwyr Cyinru............................................................ 76 The Fundainental Ideas of Christianity .......................................... 76 PyrthHeion............................................................ 76 Dadl Dosbarth ar "Fedydd"........................................................ 77 Cyfnodolion...................................................................................... 77 BARDDONIAETH. Y gwaiiwyu. Gan' Elthinfab ............................................... 77 Yr Iesu wrth ddrws peehadur. Gan Mr Caradofí James ............. 77 Deisyí nerth i gaìilyn Iesu. (i&nEithinfah...............................:...... 78 Y Gongl Genadol...............................................................t......... 78 Hanesion Cyfabfodydd................................................................ 80 Bedyddiadau.................................................................................... 81 Daelithiau '...................................................................................... 81 Galwadau ....................................................................................... 81 Peiodasau ...................................................................................... 82 Maewgoffa....................................................................................... 82 Àdolyoiad y Mis............................................................................. 83 AMEYWIAETHAU............................................................................... 84 Manion.............,......................................•........................................ 84 LLANGrOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GREAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog.