Skip to main content

Cyfrol XLIX. SEPYDLWYD 1852. Rhif 578. y 6real: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ♦*Y BEDYDDWYR.*«- "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros ý gwirionedd." — Panl. GOLYGYDDION:- Parcbedìaìon 0. Dauìes, D.D.; fi. c. Wìllìams; __________a 3. H. ffîorrìs, D.D._________ CHWEFROR, 1900. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Cristionogion yn adleWyrchu golenni Crist. Gan y di^eddar Mr. R. O. Joues .............................................. .... ., 29 Sirhowy. Gan y Parch. D. Powell ........!.!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 35 Adgoäon am ddyddiau boreuol y Parch. W. Jones, Abergwaen. Gan y Parch. J. J. Williams...................................„.................... 39 Hanes Gedeon. Gan y Parch. Enos George.................................... 44 Adolygiad y Wasg,— , The Christian Salvation..........................................v......................... 48 The Tiial oí Jesus Chrìst.....................................i........................... 48 The Expositor............................................................................... 48 The ExpositoryTiraes....................................................................... £ Y Traethodydd .......................................................................... « The Baptist Handbook for 1900........................................................ ■}<* Coüant Daniel Owen ..................................................................... ^° Cyfnodolion....................................................................................... 4J BARDDONTAETH. Y"Beiblydd." Gan Dyfed.................................................... *9 Pedr yn rhodio ar y môr. Gan Maçhmeth M6n.............................. 49 Prydíerthion y gauaf. Gan y Parch. J. Symlog Morgan ............... 50 Ceulanydd. Gan (htfel.................................................,.............. 50 Nadolig Crist. Gan RhtuUfryn......................................... ........ 50 Natur yn dyst o Dduw. Gan Trẁor Aled...................................... 50 Y GONGL Genadol ........................................................................... 50 Hanesion CyfaefodyDd.................................................................. 52 Bedyddiadau.......................................................„........................... 55 DABLITHIAU...................................................................................... 55 GALWADAU...................................................................................... 55 MAEWGOFFA .v........................................J........................................... 56 Adolygiad y Mis ......,.................................................................... 55 • LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R OREAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog.