Skip to main content

■HpÍ'' ' •*Llyfr A. B. ü Llyfr y D tsbartti Cy.rjtaf, 8s. y éant; Llyfr yr Ail Dd<>sb«Tth. 8s. y cant. Cyf. XLVIII. MEDI, 1899. UfffF 57*. 1 <$real: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ^Y BEDYDDWYR. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD. OND DR03 Y GWIRIONEOD" -PAUL. <<ÌRê<^<^<^vT?,^<^<<£<ìê3p<¥<¥<¥<¥<^<¥<¥<¥<¥<¥,¥#4' <ìp<* <*«<¥ ^, <¥<¥<* ^^«ÿ <£<¥<¥<¥<¥<¥<¥ tô^^^^ GOLYGYDDION:— Parchedigion 0. Davies, D. D.; H. G. Williams; aJ.A. Morris, D. D. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &C. Awdurdod a gwaith y Gwaredwr. Gan y Pareh. Iorwerth Jones .................. 225 Crynhodeb o hanes eglwys y Bedydd- wyr yn Penrhyneoch, o'r flwyddyn 1784—1S42. Gan y Parch. W. Edwards 229 Anfarwoldeb .................................. 232 Fy Nyddlyfr. Gan y Pareh. J. Symlog Morgan ............................................ 238 Hanes eglwys y Bedyddwyr, Penycae, Rhiwabon, o I7ítl hyd 1899. Gan Mr. BenDavies ....................................... 240 TWYSENAU O WAHANOL FEUSYDD,— Deddf................................................... 242 Marw mewn tnngaefedd..................... 242 Gweithio ar v Sabbath ....................... 242 Honiadau Uchel-Eglwysyddol ............ 243 Adolygiad y Wasg,— International Theological Library ..... 243 What shall we think of Christiamty. .. 243 Four Bible «tudies .............................. 24< BARDDONIAETH. Blodeugl wm coft'a am y diweddar Barch. JohiiEvaiis,Eglwy*bach. Gan yParch. g ^ Djjyies.............................. " Hiraeth am y nëföedd. Gan Myllon ... 244 Y lleidr achubedig ar y groes. Gan Caradog James .......■ì:-.;;v.........;Vi..... Y diweddar Mr. Jesse Williams, Glaii- dw'r. Gan \efydd, Rhydijddon, a H... 245 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— YGenadaeth ....................................... 245 Hanesion Cyfabfodydd,— Moss...................................................... 247* Penybryn, Wrecsam ........................... 247 Llanfachraeth, Mön.—Cyfarfod ordein- io......................................................... 247 Blaencoiiin ......................................... 247 Sardis, Llanwenllwyfo ........................ 248 Llanrug ............................................... 248 Bedyddiadau....................................... 248 galwadau .......................................... 248 daelithiau......................................... 248 peiodasau........................................... 248 Mabwgoffa,- Mr. R. Meigant Jones............. 248 Mr. D. Roberts, (Detd MaicrthJ.........".. 248 Mrs. Williams, Lerpwl ....................... 249 Adolygiad y Mis,— Ail brawf Dreyfus.............................. 250 Transvaal .....r............,..................... 251 Yv arehesgobion a'r arogidartii 'ä'r caii- wyllau ............................................ 251 Y wemyddiaeth................................... 251 Ameywiaethau,— .■"**' ; *' " Yr AngeLMawr a'r Llyfr Bychan **"... 251 Hanes Eglwysi y Beoîỳddwyr yn Blaen- ywauu, &4 ..................................... 252 Mynegiad Cymdeithas Genadol Gar- tref ol Bedyddwyr Cymru.................. 252 Manion ................................................ 252 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. W1LLIA4Í8, SWYDDFA'R GREAL AR ATHSHW. Pris Tair Ceiniog. íHolwvddoregLTitus Lewis, 2ic. _. . t-t ■. f ■» i ja.oiwvuuoreg-iiLU» Liewis, z/ 1x1 lÌOlwydaOreíî {Catecbisir/y Bedyddwyr, lèc' •' ° (.Catechisin y Tlant, lc, y can ì Cymhwys i bob dosbarth. \ Ar werth yn Swyddfa y y cant 6s. 6c.) « Gbeal. Blaendâl. •sár.