Skip to main content

f' xln *Ì* Ltyfr\\, 1M Z &<yvs~~ò ù&- U. \a.\ Llyfr y Ddébarth Cyntif. 8s. y eint; Lhfr vr A. il Dftosbar th 8s. y c« XLVIII. MEHEFIN, 1899. Khif 570. SEFYDLWYD 1852.-=*^ <\v<<v<\v<<v'é'<<v<\v<\v<\v<\v<\v^. V <3real: CYHOEDDIÄD MISOL AT WASANAETH <^N BEDYDDWYR. ?<&<&<^<&<&<\&<®<&<<P<&<&<&<<V<&TV<<V<&<<V<&<iV<<^ "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD. OND OROS Y GWIRIONEDD."—PAUL. ^ GOLYGYDDION:— ParchedigionCT.*Dav/es, D.D.;H. G. Williams;aü.A.Morris,D.D. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Aníarwoldeb ................................. 141 Athrawiaeth aberth. Gan y Parch. D. Davies ........................................ 148 Hanes eglwys y Bedyddwyr, Peuycae, Rhiwaboii, o 1791 hyd 1899. Gan Mr. Ben Bavies ..................................... 152 Fy Nyddlyfr. Gan y Parch. J. Symlog Morgan....................................... 154 Dammeg y gwas nad oedd diolch itldo am ei wasanaeth. Gan y Parch. J. Tywi Jones.A.T.S..:.......................... 156 TWYSENAU O WAHANOL FEUSYDD,— "A hiuiodd, ac a ddodwyd at ei dadau" 158 " Od oes ar neb syched, deued ataf tì, ac yfed" ................................................ lr>9 Adolygiad y Wa'sg,— A Dictionary of the Bible.................... 160 Gweddio, a Gweddiau Cyhoeddus ...... 160 Cenadaeth Arbenig y Bedyddwyr ...... 161 Esboniad y Bobl. Efengyl Ioan ......... 161 Yr Angel Mawr a'r Llyír Bychan ...... 161 Cyfnodollon......................................... *6l BARDDONIAETH. Cyfoeth Duwfhewn natur. Gan Treboi1 yAled .................................................. 161 Ypaun. GanOn/W...............■•:•-•■•■•■•• 161 Deigryn hiraeth ar fedd y diweddar Toni Ellis, Ysw., A.S. Gan Awph GlynEbiw ...........- • — ■..............•••■•• 162 Saul yr erlidiwr a Phaul yr apostol. (i&nMeUjnnt..................................... 162 Siom a sicrwydd. Gan Mr. Isaac Jones 162 Y feillionen. Gan Brynfab .................. 162 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Mynegiad blynyddol y Gymdeithas...... 162 Safle gylhdol y Gymdeithas................. 162 Cenadon newyddion yu nghorph y üwyddyn.......................................... 163 Hanesion Cyfaefodydd,— Llanuwchllyn ...................................... 163 Tabernacl, Cefn nrawr.......................... ì&s Cyfarf od Chwarterol Môn.................. jgs Bedyddiadau....................................... 164 Galwadau .......................................... 164 Marwgoffa,- Anne Jones, Llansantifraid 164 Mr. D. Robeits, Ynysybwl ....."".'.'.".".'.".■ 166 Adolygiad Y Mis,— Helynt y ddefodaeth .. ... 166 Y newyddiaduron Sabbaith'oi a'r Ym- ìieillduwyr.................................^....... 167 Ameywiaethau,— "Yr Angel Mawr a'r Llyfr Bychan" ... 167 i gynghanedd GymTeig yn y Beibl..... 1*8 Gwaedu teimladau pregetlrwyr........... 168 Manion 'LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOJäDDWYD GAN W. W1LLIAM8, SWYDDFA'R GREAL A'B ATHRAW. Pris Tair Ceiniog. /HolwvddoregoTitu8 Lefwis, 2èo. \ Cymhwys i bob dosbarth. \ Ar wertb yn Swyddfa y m • TT i Ji inoiwvaaoreg Titus Lewis, 2éc. Tri HolWyaClOrear \ Catechi8m y Bedyddwyr, ljc. J V lCatechism y TCant, lc* y c»nt. 6s. 6c. I GpíiL. Blaendâl.