Skip to main content

Llyfr A, B, C.lfc./Llyfr y Dosbarth Cynuf, 8s. y cat.t; Llyfr ; '^Ìfẁ,, v cant; Llyfr vr Ail Dilosbrirth. Ss. v cant. Cyf. XLVIII. MAI, 1899 SEFYDLẄYD 1852. Khif 569. <S? <<P <<T? <<P ^T? <ü?<!r\ 1 (Breal: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ^Y BEDYDDWYR. ^^<fö^çv<^<fc'W<&<&çp^Tr<&^çr?w^-Wtt<&W^^>w.'^<&'T-':x,><%, çr*<&<&<^<&<fc<x?<^<Z?<®<<vẀ<<l?'t!?<ZJ<Z?9í?'&<& "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD. OND DROS Y GWIRIONEDO "—PAUL. ^^<&<®<&^<&<&<&<&<®<®<&<ìp<&wẁww&^^ẅ GOLYGYDDION:— Parchec/igion 0. Davies, D. D.; H. G. Wil/iams; aJ. A. Morris, D. D. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Cynnysgaeth anfarwoldeb. Gan y Parch. D. Powell .............................. 113 Gwely y Pêrlysiau.............................. 118 Parchedigaeth yn nhy Dduw. Gan Mr. JohnRoberts ................................ llí' Cynghráir yr Eglwysi Rhyddion. Gan y Parcli. (ìomer Ëvans .................... 121 Hanes Gedeoi).. Gan y Parch. Enos Georsfe......................................•....... 125 Fy Nyddlyfr. Gan y Parch. J. Symlog iMorgaii ............................................. 129 Twysenau o Wahanol Feusydd,— Dafîon...................................•.............. 130 " Cofia yn awr dy Greawdwr ............ 131 Adolygiad y Wasg,— Esboniad ar Efengyl Ioan .................... Yr Ai ìgel Mawr a' r Llyfr Bychan......... Thc Enistje to theHebrews.................' Coüant a Ctweithiau y diweddarBarch. R. Parry, ■nfiìraìchumi) ....................... Adroddiad Blyuyddol Bedyddwyr Sei< >n Blaenau Festiniog.............................. The Expositor....................................... Cassell'sMag'ayinc............................... Yr Atheaw.............v.......................... Thc Expository Times.......................... BARDDONIAETH. Gobaith. Gan y Parch. W. Maurice ... Ÿ frwlawlen. ..Gan Onfel...................... Myfyrdod ar Salm xxxiii. Gan Mr. W. Roberts ............................................. Y rhosyn. Gau Bnjnfab..... Crocs a choron. Gan B. T. l.ìi 134 HANESION OREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol.............................. Y diweddar Barch. James Archer Spurgeon, D.D., Ll.D....................... Bedyddwyr Rftrsiaidd ........................ Hanesion Cyfaefodydd,— 1.",:, i:;r> Cyfarfod Ohwarterol Arfon LerpWl................................ Calt'aria, Aberdftr ................ Pantywaen, Do wlais............. Bethel, Caergybi ................ Salcm, Portdini irwic .......... 131 132 1.42 182 182 183 133 1:!.-! 133 133 Bedyddiadau...................................... Galwadau ......................................... Dablithiau........................................ Marwgoffa,- Mrs. Eliza Lloyd Morris, Llangollcn .. Y Parch. Allen J. Morton. M.A.......... Mrs. Catherine Morris, Llansilin........ 1 :>,.-, 136 i:;<; 137 187 137 137 137 137 137 l.!S Adolygiad y Mis,— Maiwolaeth a chladdedigaethMr.T. E. EUis.A.S............................................ 133 I Manion 138 110 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLÍAM8, SWYDDFA'R GREAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog. m • tt ì j i (Holwyddoreg Titus Lewis, 2^0 lri ilOlWyaaOreff {Catechismy Bedyddwyr.lè •' ° lCatechism.y Tlant, lc, y ca cant, 6s. 6c. Cymhwys i bob do* Ar werth yn 8wj< Obbal. Blaend :<á