Skip to main content

W*Llyfr A. B. C. ^c; Llyfr y Dwbarth Cyntaf, 8s. y cant; Llyfr yr Aü Ddosbarth, 8s. y cant. Cyf. XLVIII. EBRILL, 1899. *-«*~-SEFYDLWYD 1852. Rhif 568. <3real: ip CYHOEDDIAD MISOL AT WA8ANAETH ^Y BEDYDDWYrW "CANYS Nl ALLWN Nl DOIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD. OND DROS Y GWÎRIONEDD." PAUL GOLYGYDDION:- Parchedigion 0. Davies, D. D.; H. 0. Williams; aJ.A.Morris, D. D. Y CYNNWYSIAD. í M TRAETHODAU, &c. Athrawiaeth aberth. Gan y Parch. D. Davies ............................................... 85 Gwaith bugeiliol y gweinidog. Gan y Pai-îh. George Wüìiams..................... 87 Gwely y Pêrlysiau................................. 91 Sahn Bywyd. Gan y Pareh. H. C. Williams............................................. S>2 Hanes Gedeon. Gan y Pareh. Enos George ............................................. 94 Fy Nyddlyfr. Gan y Pareh. J. Symlog Morfçau ............................................. 97 O'r fyfyrfíell—Testyn yr holl destynau. Gany Parch.J. Pickeriníf................ 98 Hanes eglwys y Bedyddwyr, Penycae, Rhiwabon, o 1791 hyd 1899. Gan Mr. BenDaries ....................................... 101 TWYSENAU 0 WAHANOL FEUSYDD,— Pethau byehain .................................... J°* Geiriau cai-edig .................••................. *"*; Ceryg mültir duwinyddiaeth ............... 1°* Adolyoia» Y Wasg,— The Theology of the Èpistle to the Hebrews ......................................... J°* Epistol Iago.......................................... J°* Ail LyfrHamuel................................... ™5 Seren Gomrr .......................................... l"jj Adroddlyfr y Plant .............................. I05 BARDDONIAETH. Odlau byrion o wlad estron. Gan Henri Myllin ................................................ lor> To Mrs. Davies, Pengelly, Newtown. Gau Mr. J. Alban Morns.................. 106 I'rgftd. Gan Maihryfab....................... 106 Lizzie Myfanwy. Gan Deici Olnn Teifi. 106 Englyn i'r Uehedydd. Gan B. T......... 106 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y" Gonol Genadol,— Cyfarfod blynyddol Cynghrair Cenedl- aethol Eglwysi Rhyddion Piydain yn Lerpwl.............................................. 107 Cenadaeth Llydnw .............................. 108 ÄANE8ION CYFARFODYDD,— Undeb Glanan'r Ddyfrdwy.................. 109 Gerasdm a'r Tabemacl, Trewyddel ...... 109 Saleui, Senghenydd............................. 110 Bala ...................................................... 110 Bedyddiadau....................................... 110 Dablithiau.........................................iio Marwgoffa,- Miss Lloyd, (Em Moelfre), Panteos, Moelfre ............................................. jio Adolygiad y Mis,— Syr H. Campbell-Bannerman a llogell- auein Seneddwyr.............................. 111 Y Bedyddwyr a Chynghrair yr Eglwysi Rhyddion .......................................... 111 Y Pareh. W. P. Williams, D.D............. 112 Amrywiaethau,— Gweithred (.') addoldy Rhuthyn ......... 112 Yllyírbychan....................................... 112 Arddull El'engyl Ioan........................... 112 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. W1LLÎAM8, SWYDDFA'R OREAL A'B ATHRAW. Pris Tair Ceiniog. m . -i-r i «i (HolwyddoregTitusLewis, 2jc. ) 1Tl HolWYClClOrefír fCatechism y Bedyddwyr, làc. \ * ° lCatechism y riant, lc, y cant. 6s. 6c.J ) Cymhwys i bob doBbarth. Ar werth yn Swyddfa y dâí. Gbbal. Blaendâl