Skip to main content

^ Llvfr A. B. C. ìc: LWfr v Dosbarth Cvntaf, Llyfr A, B, C, ^c; Liyfr y Dosbarth Cyntaf, 8s. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbartb, 8s. y cant. Jù) <$real: CYHOEDDIAD MISOL AT WA8ANAETH Y BEDYDDWYR. m\ 'CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD. OND DROS Y GWIRIONEDD." PAUL. <ÿ<ì^Àý<¥<3Í<^<¥<¥<^ŵ<¥^^^^^^^^ŵ^^^^^^^^^'^^^^^^^^^P^^<^^^^^ GOLYGYDDION — Parchedigion 0. Da vies, D. D.; H. G. Wi/liams; aJ.A. Morris, D. D. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &C. Etholedigaeth gras. Gan y Parch. D. D. Hopfeins...................................... ••>"> " Rhai esmwyth yn Seion." Gan lonrerth íhlu..................................................... 63 Gwelv v Pêrlysiau ................................. 64 Gwaítlì bngeiliol y gweimdog. Gan y Parch. George Wflfiams .............65 Fy nyddlyfr. Gan y Pareh. J. Symlog Morgan............................................. 67 Natur eglwys y Testament Newydd. <*an y Parèh. Moses Roberts............. 69 1 Pedr iv. 18. Gan y diweddar Bareh. W. Anelyf Williams ........................... 72 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y GONGL GENADOL,— China................................................. Y Genadaeth Zenanaidd...................... Cenadaeth Bryniau Kassia.................... 80 Adolygiad y Wasg,— Reconcüiation by Incarnation............. Catholicism: Roman and Anglican ...... YBeiblydd.................Tr ■•■..... ■■■■—......•• Cofiant v diweddar Hybarch Moms Rowlaiid, Llanfair, Harlech ............... Y Geninen ..'...............'............................ YTráfflẅẂfM........................•■...... Lh-thyr Cymmanfa Bedyddwyi byéh, Füint, a Meirion am 1898 University Lectures.................... Din- Hanesion Cyfaefodydd,— Cyfarfod Chwarterol Môn..................... 81 LÌandudno............................................ 81 Ainlwch ................................................ 81 Bedyddiadau.......................................81 Daelithiau .........................................82 galwadau ............................................. 82 Maewooffa,- Mr. David Roberts, Corwen.................. 82 Adolyoiad y Mis,— Etholiadárweinyddi'r blaid Ryddfrydol 82 Agoriad y Senedd ..............................83 Marwolaeth M. Felix Faure, Arlywydd Ffrainc...........................................'...... 83 Y Soudan eto.........................................83 Ameywiaéthau,— At Ysgrifenydd Cymmanfa Dinbyeh, Ffiint, a Meiriorí ............................... 83 Yr ymyfed blynyddol ........................... 84 BarnwyrSeisnig arheithwyrCymreig... 84 c> (Holwyddoreg' Titus Lewis, 2ìc. \ CymhwyB i bob dosbarth. > Ar wertta yn 8wyddfa y Catechism y l'htnt. lc, y cant. 6a. 6c.) Gkkai,. Blaendâl. Tri Holwyddoreg" | catechism y~ •