Skip to main content

<? W*Llyfr A. B, (î. ^c; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, 8s. y cant; Llvfr yr Ail Ddosbarth. 8s. y cant. Cyf. XLVIII. IONAWR, 1899. «-«-5EFYDLWYD 1852.-*«-» ]£ (Sreal: CYHÖEDDIÄD MISOL AT WASANAETH , BEDYDDWYR. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN V GWIRIONEDD. OND DROS Y 6WIRI0NEDD"—PAUL. GOLYGYDDION:- Parchedigion 0. Davies, D. D.; H. G. Williams; aJ.A. Morris,D. D. >:í Ü Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Athrawiaeth swper yr Arglwydd. Gan y Parch. D. Powell.......................... 1 Fy nyddlyír. Gan y Pareh. J. Syinlog Morgan ..........................................*•• 8 Thomas Gabriel Jones, Athraw Clasurol - cyntaf Coleg Hwlffordd. Gan y Parch. D. W. Morns, (Marmom)..................... 9 Gwely y Pôrlysiau ............................... 11 Mat. v. 3. Gan y Parch. W. P. Wüliams 12 "Y Duw sydd ya. rhoddi."—Ingo. Gan . y Parch. D. P. Evans........................... 15 Adolyohad y Waso,— Y Beiblydd...........................................17 Studies of the Mind in Christ ............... 17 Magic Divination, and Demonology.....17 BywydlesuGrist -■_•............................ 18 Ein cenedl a'n erefydd ,.•■••„■................ l» Emynau " Llawlyfr Mohant ............... 18 Yr Athraw ..........................................lö BARDDONIAETH. Y Meddyg Iesu. Gan Gicyndud............ 18 Gobaith. Gan leuan Patlam .....••■•••......18 Marwolaeth Crist. Gan Tirhor Aletl..... 19 Aderyfodiad Crist. Gan Trebor Aled...... 19 Y Beibl. Gan Mr. G. Daviea ............... 19 Hanesion Cyfaefodydd,— Seion, Merthyr Tydfll.......................... 21 Myrtle St., Lerpwl................................. 22 Penuel, Rhos ......................................... 22 MerthyrTydfil....................................... 22 Ebeneaer, Merthyr Tydfil ..................... 23 Llanddoget.............................................23 Llangoìlen............................................23 Cyfarfod Chwartergl Arfon ..................23 Bedyddiadau 24 ; GALWADAU ............................................. 24 Dablithiau ..........................................24 Pbiodasau.............................................24 Mabwooffa,- Mrs. Jones, Penycae..............................24 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Y dosbarth dysgedig yn India.............. 20 Adolyoiad y Mis,— Arweiniaeth y blaid Ryddfrydig............ 26 Y prif weùudog a'r defodwyr ..........«... 27 Ambywiaethau,— Yr wythnos weddio ............................... 28 Ein hystadegaeth................................ 28 Ein gweinidogion ymadawedig............28 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAM8, SWYDDFA'R GREAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog. (HolwrddoregTitus Lewis, 1 Tl JtÌOLWydaOreor {Catechism y Beiyddwyr, ljc. J ° lCatechisin y Hant, lc, y oant \ Cymhwys i bob dosbarth. \ Ar wertb yn Swyddfa y 6s. 6c.' Gbeal. Blaendâl,