Skip to main content

Cyntaf, 8s. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y cant. Cyf. XLVII. HYDREF, 1898. «-^-SEFYDLWYD 1852.-% ÜHrF 562. 3£ (Sreal: CYHOEDDIAD MISOL AT WA8ANAETH ^Y BEDYDDWYR. 'CANYS ttl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD. OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUt. GOLYGYDDION:- ParchedigìonO. Davies, D.D.;H.C. Wilfiams; aJ.A.Morris,D.D. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &C. Gweinidogaeth y cymmod. Gan y Parch. T. T. Jones ..........................253 Odfaon gvdag Enwogion Fmadawedig. Gau y Parch. W. Erans, G. & L........ 260 Gwely y Pêrlysiau ........................■ ■ 263 Eglwys Crist. Gan y Parch. Morris Rowland........................................... 264 Y dduwies Diana. Gan Brythonydd...... 265 Twysenatj 0 Wahanol Feitsydd,— Bedydd ...............................................269 Diolcb i'r Arglwydd a John Joues ...... ü70 Dwyfoldeb yTBeibl ..............................270 Adolygiad y Wasg,— Christian Institutious.......................... 271 Cyfieithiad Newydd o'r Testament TSTewydd....................................... 271 The Principles of Protestantism ......... 271 Perthynas Meistri a Gweithwyr yn ngofeuni Cristionogaeth .................. 272 Cyínodolion......................................... 272 BARDDONIAETH. "Bonedd a chynheddfau yr awen." Gan y Parch. C. Davies...................272 Gwg. Gän y Parch.»W. Rees, (Anan- glnwW.............................................. 273 Yrhaul. Gan Mathrÿfab ......v.............273 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— YGenadaeth ...................................274 Jiwbüi Bedyddwyr Sweden..................274 Hanesion Cyfabfodydd,— Undeb Bedyddwyr Cymru..................275 Aberteiü...............................................275 Cefnbrith, ger Cerygydruidion............276 Staylittle .......................................... 276 Penybryn, Wrecsam........................... 276 LlangoÜeh........................................... 276 Dolywern.............................................. 276 Acrefair............................................. 276 Cyfarfod Chwarterol Arf'on..................276 BEDYDDIADAU...................................... 277 Galwadait.......................................... 277 Peiodasau ........,.................................277 Mabwgoffa,- Mr. Edward Parry Oweu, Harlech...... 277 Y Parch. Samson Joues, Tretforest...... 278 Adolygiad y, Mis,— Cyfarfodydd yr Undeb ........................ 278 Terfyniad y streic................................279 Y rhyfel yn y Soudau...........................279 Y Tyrciaid yn Crete............................. 280 AnfadẁaithSoeiíibaidynGeneYa........280 Cri diweddaf yr Undebwyr.............:.... 280 Manion......................................1......... !280 LLANGOLLEN: ARGRáFJTWTD A CHYHOEDDWYD GAN W. W1LUAM8, SWÎDDFA'R GrREAL A*R ATBRAW. r:| • •:í m • rr t -ii f Holwyddoreg Titus Lewis, 2àc. ) Cymhwys i bob dosbarth. lri ÜOlwyddorefiTìCatechismy Bedyddwyr, Ijc. \ Ar werth yn Swyddf»y V ° lCatechismy riant, lc, y oant. 6^6c.) Gmul. Rlaendâl.