Skip to main content

• Lh-fr à< 6. O, |o : ÌAvfr v D mb-trth Ovnt*f, 8-. v ciut; I,lvfr vr Aü Ddosbarth. 8s. v eant. Cyf. \LVII. MKDI, 1898 ^t^SÉFYDLẀỲD 1852. S? (Breal: CYHOEDDIÄD MISOL \ AT^WASANAETH ( ^y BEDYDDWYR.^ "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEM. OND DROS Y GWIRIONEDO."-PAUL. GOLYGYDDION:— Parchedigion 0. Davies, D. D.; H. G. Wil/iams; aJ.A. Morris, D. D. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Y weiiiidoîíaeth Gristionogol. Gan y Parch. Walter Samuel........................ Gwely jr Pêrlysiau............................ Deuteronomiuih a'i Uwch-íeinúaid. Gan Dr. A. J. Parrj-......................... Diryelwch troruchafìaeth vr eglwys. Gan y Parch. T. Tj-wi Jones, A.T.S .. Derwyddiaeth. öan y Parch. Gomer Evaìis ....................................... Biasliui pregeth gan y diweddar Barch. R. D. Roberts, Llwj-nhendy ............ Twysenau o Wahanol Feusydd,— Bedydd: ei ddull a'i ddybeu ............... 241 Mr. tìladstone ar y Beibl .................. 2J2 Rhwystrau i adfywiadau crefyddol..... 242 Adolygiad y Wasg,— Y Bardd Cwsg........................... Hanes y Bedyddwyr yn Nghj-mru Yr Athraw................................. Sei-en Cymru.................................. BARDDONIAETH. 225 2Ü0 231 233 237 240 243 243 243 243 Y blewyn gwyn cyntaf. Gan lo> aerth Ddu ........................ Cri yr edifeiriol. Gan yParc,h.J.Nicholas Y lleidr edifeirìol. Gan Mnth rÿfab ...... HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Yspaen ................................................ Cuba.................................................... 245 Yrynj'soedd Philipaidd........................ 246 Hanesion Cyfabfodydd,— Undeb Dj-ft'rj-n Couwy a Festiniog...... 247 Seiou, Ponciau...................................... 247 Salein, Feiryside ................................. 247 Seion, Cefn mawi'................................. 248 Lianerohj-meíld ......................... ...... 248 Cwrdd Chwarter Dosbarth Uehaf sir GaerfjTddin.......................................248 bedyddiadau....................................... 248 galwadau .......................................... 248 Marwgoffa,- Mrs. Pierce, Penybont, Corwen............ 248 Mr. Peter Edwards, Cynwyd............... 249 Mr. R.W. Edwards, Norwieh, Anieriea 250 Adolygiad y Mis,— Yrhyfel.............................................. 251 Y "Dwj'rain pell"............................. 251 Mr. Cuiv,ou a Rüaglawiaeth India ...... 251 Etholiad Southport............................... 251 Y streic .............................................. 251 Ameywiaethau,— Un o ddirgelioii llwj-ddiant.................. 251 "Yr j-dj'ch wedi traddodi j" bregeth j-na'dàirgwaith" ............................. 252 Buddioldeb tymhestloedd.................... 252 MANION ................................................ 252 LLANGOLLBN: ARGRAFFWYD A CHÎHOEDDWYD GAN W. W1LLIAM8, tìWyDDFA'R GREAL A'R ATHRAW. Pris Taár Ceiniog. (Holwyddore? Titus Lewis, 2^0. \ Cymhwys i bob dosbarth. rr% • <rr i ii f n.oiwyauoreg' jlioub uowib, a.ju. i ^uiunjro i uuu ™i»nu. I Tl H0lWVdd0reff {CateehÌBm y Bedyddwyr, lèc. \ Ar werthi yn Swyddfa y xxv*rr j \jl*vj 'ug ^Cateohi|jm y riant> lc ( y cant 6>i 6c-) QMkU Blaendâl,