Skip to main content

. XLVIL AWST, 1898 SEFYDLWYD 1852. V <3real: CYHOEDDIÄD MISOL AT WASANAETH ^Y BEDYDDWYR. £<#<^TO<^<a?<aw,^'^<^<^<<p.,<piPTO<^'^<<PTO<^^ "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD. OND OROS Y GWIRIONEDD"-PAUl. GOLYGYDDION:— ìParchedigion 0. Davies, Û. D.; H. C.Williams; aJ.A. Morris, D. D. Y CONWTSIAD. TBAETHODAU, &c. Diwylliaut y uos. Gan y Pareh. D. Powell........................................- 197 Mathetes ar "Gyfiawnhad." Gan Bmn ab Lìyr.........'...................................... 201 Gwely y Pêrlysiau................................203 Cymdeithas Gytìeithiadol y Beibl yu etfaith ac yn achos. Gau y Pareh. H. C.Wülianis............................ 204 Mr. Georgé Muller. Gan y Parch. H. Jones ...............................................207 Gweddi. Gan/fraiwJ ..........:................211 TWYSENAU O WAHANOL FEUSYDD,— CristfeVProphwyd,Oiteiriad, a.Braün 212 Dylanwad iiethau bychain .................. 213 Goleuo lampau................................. 213 Adolygiad y Wasg,— Homüetic: Lectures on Preaehing......213 Cyfnodolion........................................214 BARDDONIAETH. Odlau byrion. Gan Henrí Myllin.........215 HANESION CBEFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Llydaw................................................ 216 Hanesion Cyfarfodydd,— Cymmanfa Mynwy............................ 217 Cymmanfa Orilewlnol Morgauwg....... 218 Cyinmanfa Peufro.................................218 Cymnianía Ddwyreiuiol Morganwg ... 218 Athrofa Bangor.................................... 219 Calfana, Aberdâr................................. 219 Athroía Aberystwyth......................... 219 Cynnnanfa Maesyíed a Maldwyn ........220 Cynunanía siroedd Caerfyrddin ac Aberteitì.................!........................... 220 Bedyddiadau............................. ............................. 221 galwadau .......................................... 221 Maewgoffa,- Mrs. ElmibethS.Thomas/Bootle ......221 Y Parch. Jenkin Jenldus, Gufaehgoeh 222 Adolygiad y Mis,— Ystreic............................................ 222 Yr ymgyrch wrth-Babyddol ............... 223 Cwymp difrifol Tywysog Cymru .......223 YSenedd ........................................ 223 Dr. Witton Davies yn dychwelyd i Gymrú ..................................223 Yr Eisteddfod Genedlaethol yn Fes- tiuioar ...............................................223 Tramor................................................ 223 Ambywiaethau,— Hyawdledd..........................................2?4 Y galon ...........................................224 Cybydd-dod .......................................... 224 MANION...............................................224 LLANGOLLEN: A.RGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GA.N W. WJLLiAMS, SWYDDFA'R GSEAL A*R ATHRÂW. Pri8 Tair Ceiniog. I m « tr i •» <i /HolwyddoregTitnsLewis. 24 11*1 rÌOlWYddOreSr {Catechism y Bedyddwyr, lèo. * ° lCatechism y Plant, lo., y cant ÍCymhwys i bob dosbarth. Ar wertb yn Swyddfa y G»k*l. BlaendíU.