Skip to main content

rLlvfr A, B. C. ÿo.; Ltyfr y D»b«th Cyntaf. 8s. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y cant. Cyf- XLVIL MEHEFIN, 1898. *-+V-SEFYDLWYD J853.- ÍÌhif 558. Î3 (Breal: CYHÓEDDIÄD MISOL AT WASANAETH <^Y BEDYDDWYR.^ <î?<ìpsp9P<^<5>tâŵ<îp<î?à?w<^^ "GANYS Nl ALLWN Nl DOIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD. OND DROS Y GWIRIQNEOD"-PAUL. ẂÎF <V<¥<à?<^<ÿ<5><af><!P<3?<!P<!5><¥<;Ŵ<^<ÌP#<S',ìf GOLYGYDDION:- 1 ParchedigionO. Davies, D.D.;H. C.WWiams; aJ.A.Morris,D.D Y CYNNWYSIAD. TBAETHODATJ, &c. Athrawiaeth y Drindod.. Gan y Pareh. D.Powell..........................................1« Gwely y Pêrlysiau......................;..........147 Taith drwy sir Benfro yn 1847. Gan Marmom ............................................148 Diwrnod yn mywyd y Gwaredwr. Gan yParch. O. Davies, D.D....................151 Mr. George Muller. Gan y Parch. Hugh Jones....;..............................154 Gweledigaethau Paul. Gan y Parch. C. Davíes...............................................156 Adolygiad y Wasg,— The Cambridge Bible for Sehools and Colleges.........................................160 Eras of the Christian Chureh...............160 Cyfnòdolion......................................, 160 BABDDONIAETH Cywydd yr haf. Gan Rhtuhlfryn......... 161 Crist yn noddfa f r blinderog. Gan H. C. W..............................................161 Ar ol y diweddar Mr. Evan Boberts, Garth Isaf. Gan y diweddar Mr. JohnBoberts...............,....................162 HANESION CBEFYDDOL A GWLADOL. Y GONGÎ. GBNADOL,— YGenadaeth .......................................162 Cyfarfodydd blynyddol y Gymdeithas. 163 Hanesion Cyfabfodydd,— Cyfarfod Chwarterol Gogledd Ceredig- ion.....................................................163 Cyfarfod Chwarterol Môn..................... 164 Garmel, Fron Cyssyllte .,...................... 164 Glynceiriog..........................................165 Penuel, Bhosllanerchrugog................. 165 Tabernacl, Brymbo............................. 165 Bedyddiadau....................................... 165 GAI/WADAtT.......................................... 165 í DABIìITHIAU. 165 !'. Mabwgoffa,— í Mr. William Jones, Cefn mawr.........:.. 165 , Mrs. E. M. Parry, Ljàngollen..............166 ì - ; '.,'■' ■■ . '. '■ ■ Adolygiad y Mis,— í Y Parch. A. J. Parry, D.D...................166 ] Yrhyfel................................................166 I Josëph Chamberlain ar ein rhagolygon 167 ' Gorlfewin sir Staíford a Deheubarth Norfolk..............................................167 Yr Eglwys a'i defodaeth..................... 167 1 MarwolaethWilIiamEwartGladstone. 167 Aheywiaethait,— Pa fodd y mae cadw y gweinidog yu ddiofn...............................................168 Uythyr JohnElias..............„....„.........168 Manion.......:,',,.....................................168 LLANGOLLBN: ARSRàFFWYD A CHÍHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDPA'R GREAL A*R ATHMÀW. rn • tt''i % 1 (Holwyddoreg Titus uewis, 240. in JÜOlWTÜÍÌÒrefiriCateohismyBedyddwyr.lèo. J ° ÌCateol}i8in y Plant, lc, y bant, 6^. \ Cymhwye i bob dosbarth. \ Ar werth yn Swyddfit y 6c.) Gbeal. Blaendâl.