Skip to main content

!. y.\ Llyfr y Dasbarth CyriUf, 8s: y eant; L'rfr yr Aíl DdosWth. 8s. y cant Sfl CD 1 (Sreal: CYHOEDDIÄD MISOL AT WA8ANAETH Y BEDYDDWYR. "CANYS Ni ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD. OND DROS Y GWIRIONEDD"—PAUL. GOLYGYDDION:— Parchedigion 0. Davies, D. D.; H. 0. Wiiliams; aJ.A. Morris, D. D. Y CYNNWTSIAD. TRAETHODAU, &C NodiadaU coffadwriaethol am Mrs. Jane Pugh, Britannia House, Harlech. Gan y Parch. D. Davies.................... 85 Gweledigaethau Paul. Gan 5- Parch. C. DaTÌes........................................... 88 Gwely y Pêrlysiau............................... 90 " Stabat Mater Dolorosa." Gan y Parch. W. RhysJones............................... 91 Egwyddorion y hywyd ysbrydol a'u gwerth. Gan Mr. W. Roberts ......... 93 Cydwybod. Gan E. Roberts............... 96 Mr. George Mullerv GanR. R. W..... 98 TWTSENATJ O WAHANOL FEtJSYDD,— "A'r neb y myno y mae efe yn ei galedu" ........................................... 100 "Deflro, deffro, gwisg*ierth, O fraich yr Arglwydd".....,..*........................ 101 Dal trwy ddichell................................. 101 Adolygiad t Wasg ,— A Dictionary of the Bible.................... 102 Owen Owens, Cors y Wlad...............;.-. 102 Holwyddoreg Ddirwestol................... 102 Bedydd yn ngoleiuü yr Epistolau........ 103 Adroddiad Blynyddol Seion, Blaenaii Festiniog, am. y flwyddyn 1897 .......'.. 103 DurturyDeffro...................................103 Cyfnodolion............................,...........103 BARDDONIAETH. " Canlyn fì." Gan y Parch. D. Powell. 104 Emyn Lydawig. Gan y diweddarBareh. J. Jenkins........................................104 Y friallen. Gan Mr. R. Gwmryn Jon.es 104 Deigryn ar farwolaeth Irfonwy bach, anwyl blentyn Wrtydyn, Ty'nypant. Gan Onfel......................................... 104 Er cof am Mrs. Lewis, Talysam. Gan Machraeth Môn.................................... 104 HANESIÓN CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Y pwysigrwydd i ni fel enwad ddangos sêl fawr dros, ae i wneyd ymdrech egniol o blaid y Genadaeth ............... 104 Y Genadaethyn Itali........................... 105 Tro digrif yn hanes Cenadwr ....;.......... 106 Hanesion Cyfabfodydd,— Cyfarfod Chwarterol Arfon................ 106 Cyfarfod Chwarterol Gogledd Ceredig- ìon.......■.......................................,....... 107 Penycae...............................................107 BetMehem, Rhydfelen ........................108 Lleoliad y Colegau .............................108 BedyddiAdatj.......................................108 Galwadau ..........................................108 Dablithiau..........................................108 Maewgopfa,— Mrs. Jane Watkins, Licswm .'.............. 108 Mr. Lewis Rees, Pontllogell............... 109 Adolygiad y Mis,— Cartrefol..............................:....:........... 110 Tramor ...............................ì................111 America a'r Yspaen:....,......................... 111 Y prií wéinìdog v...................................111 Twrcia.Creta........:............................112 Marwoláeth Mr. Geö. Muller, Caerodor 112 ' - .- LLANGOLLEN: ARGBAFF'ŴYD i' CHÎHOBDDWÎD ,ÌJAN '*. WILLIÀMS, SWfDDFA'R GREAL A'^^THSAẄ. ,. ;crì • ftlllí ■H '■ llmilll cí> m • rr 1 ' n 1 /Htflwrddoreg Tito» Lewis, ! 1 Tl ílOlWVCldorefir i CateehiBm y Bedyddwyr, lj *-.'-• ° lCateohÌBm y riant, lc., y oa \ Cymhwys i bob dosbarth. y Ar werth yn Swyddfay oânt, 68.60.) Gbbai.. Blaendâl.