Skip to main content

i. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y cant. Cyf, XLVM. MAWUTH, 1898. Rhif 555. -^._-^^y^___.— ì <$real: CYHOEDDIÄD MISOL AT WA8ANAETH «__Y BEDYDDWYR.^ "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD-"—PAUL. GOLYGYDDION:- {Parohedigion 0. Dav/es, D. D.; H. 0. Wiiliams; aJ. A. Morris, D. D. I Y CYNNWYSIAD, TBAETHODAU, &C. Enwadaeth. Gan y Parch. E. E. Jones. 67 Gweìedigaethau Paul. Gan y Parch. C. Davies...............................................80 Gwely y Pêrlysiau.................................64 Gweinidogaefch Ioan Fedyddiwr. Gán lorwnth Ddu ......................................65 Y Duwddyn. Gan y Paroh. D. Davies... 68 Braslun pregeth gan y diweddar Bareh. R. Jones, lâanUyfni........................... 71 TWYSENAÜ O WAHANOI. FEÜBYDD,— Bhai o fy mhenderfyniadau..................78 Gweddiamwlaw................................... 78 Barn Bobert Tomos ar bwnc y pesychu. 73 Nôd mawr pregeth................................. 74 Twyllybyd ..........................................74 Y fantais o gadw y siop yn agored am- se];»oeMy....................>...................__74 " Ýr wyf n yn mawrhau fy swydd"......74 Adolycuad y Waso,— TelynTudno..........................................75 Dan y Palmwydd................,.................. 75 Cyfnodolion..........................................75 ' BABDDONIAETH. Er cöf am y diweddar Hybarch Wüliam Jones, Abergwaen. Gan ý Pareh. E. W.Davies........................................75 Y lleidr ar y groes. Gan Mr. J. Jones .. 78 Gwahoddlad at Grist. Gan Mr.Morrìs Hoberts...................................;...........76 Y gofyniad mawr. Gan y Paròh. A. J. Morton................................................76 HANESION CBEFYDDOL A GWLADOL. Y GonoIì Genadol,— . Y Genadaeth ......................w..,............77 CenadaethyBedyddwyrAmericanaidd. 77 Cenadaeth Llydaw................................. 77 Hanesion Cytaefodydd,— Windsor 8t., Lerpwl..............................78 Salem, Briton Ferry...............................78 Bethel, Merthyr ..........,....................... 78 Agotíad çapelPenybryn, Wreesam......78 Cymmanfá JMwyreiniol Morganwg...... 79 Pwỳllgor y Colegau ....................._.......79 Bedtddiadad........................................80 Galwadau ...__;.....................................80 81 DAELITHIAtT..................................„.., Mabwooefa,— Dr. B. B. Hughes, Llanaelhaiarn ...... Mr. John Williams, (loan <ab GwilymJ Adolyouad Y Mis,— Agoriad y Senedd................................. 88 Y Ffrancod yn Affrica..........................83 Prifysgol i Babyddion yr Iwerddon ...... 83 Suddiad y " Maine" yn mau Hafanna... 84 YColegaa............................................<é* Ambywiaethatj,— Rhagfarn sectol...................................... 84 Bethywgwylder' ................,...............84 Dim eisieu newid yr efengyl........____. 84 LLÀNGÖLLEN: ABttBAFFWYD A CHYHOEDDWYD 6AN W. WILLrAMS, SẂÍDDFA'B &BBAL A'R ATHMAW. Pris Tair Ceiniog. m • fr *''■: . , íHolwvddoreg Tjttt* Lewis, 2|c. } Cyrohwye i bob dosbarth. iri tíOhvydaOreííÌCatechismy Bedyddwyr, lèc. \ Ar werth ynSwyd_í_y •' n (.Catechism y Plant, lc, y cant, 6s. 6c.J Gbbal. Blaendâî.