Skip to main content

• Llyfr A, B, C, $c; LLy.fr y Dosbarth Cyntaf, 8s. y oant; Liyfr yr Ail Ddoabarth, 8s. y cant. ' iParohedigionO. Davies,D.D.;H. G. Williams; aJ.A.Morris,D.D > Y CYNNWTSIAD. TRAETHODAU, &C. Gweledigaethau Paiú. Gan y Parch. C. 31 Davies Pa fodd y mae gwneyd yr eglwys yn allu.' Gan y Parch. E. Evans ............ Perthynasau a rhwymedigaethau eg- lwysi i'w gilydd. Gan y Parch. Henry Evans........;........................................... 36 Odfaon gydag Enwogion Ymadawedìg. Gan y Parch. W. Evans, G. & L..........42 TWYSENATT O WAHANOL FEUSTOD,— Gwynebpryd Iesu Grist ........................46 Y perygl o dynu Duw yn ein pen .........46 Adolygiad y Wasg — Prydlondeb yn yr addoliad.....................46 Eras of the Chrîstian Church ...............47 Cenadwri y Pwlpnd .............................47 St. Paiü's Conception of Christ ............47 Emyniadur y r Egl wys yn Nghymru......47 Hanes Bywgratfyddol o Genadon Cym- reig i ẅledydd paganaidd, yn nghyda rhestr o'r rhai sydd eto yn fyw .........48 Yi-Athbaw....................»....................... 48 BARDDONIAETH. Gweddi am yr Ysbryd. GanH. C.W.. 48 Pi'oflad hyderus. Gan Mr. M. Rŵberts. 48 Y diweddar Ddr. Pred Evans, (Eänyfed). GanMachraeth MÔn............................. 48 Y diweddar Barch. W. Jones, Aber- gwaen. Gan Machmeth Môn............... 49 "Tawelwyd sŵn fy mron." Gan Mr. Barac Rees..........................................49 I HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— I Y ddau rwystr mwyaf i lwyddiant y Genadaetb yn India ...........................50 Hanesion Cyfabfodydd,— | Cyfarfod Chwarterol Môn.....................50 j Cyfarfod Chwarterol Gogledd Ceredig- ion.....................................................51 ; Cyfarfod Chwarterol Arfon ..................51 Cyfarfod Hanner-blynyddol Cymmanfa I Dinbych, Fflint, a Meirioii..................52 i Llanfairtalnaiarn a Llansannan............54 j Machynlleth ..........................................54 i Bedyddiadau.......................................65 j Dablithiaü.......................................... 55 Adolygiad y Mis,— Marwolaeth enwògion............................55 | Areitniau diweddar..............................56 ì Yr etholiadau sydd ar ddyfod............... 56" j Terfyniadstreicypèiriannwyr............... 56 í Manion................................................... 56 LLANGOLLBN: ARGRAPFWÌTD A CHYHOEDDWYD GAN W, WILLIAM8, SWYDDrA'R QREAL A*R ATURÀẂ. Pris Tair Ceinîog. Ti-.' tt t ' i -i íHolwyadoreg Titos Lowie,.- 2jo. ì -L H XlOiWVadOr©ar iCatecbÌBm y Bedydawyr, lèo. 1 «/ & (cateemgm y Plant, lc, y òant, 6a. 6c.J Cymhwys i bob doabarth. Ar werth yn Swyddfa y Gbejll. Blaendâl.