Skip to main content

«■LlỳfrA. B. C. Ja.í Llyfr y Dosbarth Cyntaf. 8s. y eant; Llyfr yr A«l Ddosbarth, 8s. y cant. 3£ (Sreal: CYHOE.DDIÄD MISOL AT WA8ANAETH ^Y BEDYDDWYR.^ " CANYS Nl ALLWN Nl ODIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD. 0N0 OROS Y GWIRIÛNEDD."-PAUL. GOLYGYDDION:- Parchedigion 0. Davies, D.D.; H. G. Ẁilliams; aJ.A. Morris, D. D. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &C. Pwysigrwydd gwirionedd..................... 283 Pa í'odd i gynnal eiii cyiai-fodydd cref- yddol yn fwyaf erîeithiol. Gan Dewi Mmctih.........................,................- ... 286 Y dichonolrwydd o gadw y ddeddf. Gan v Parch. J. H. Hughes.............. 28T John Ëvaus, Llanrwst, a fu farw yn 102 mlwyddoed...................................... 290 Rhanau arweiniol y gwasanaeth cref- yddol. Gan y Parch. H. Hughes .... 292 Sefyllfa bresemiol a rhagolygon dyfod- ol y Bedyddwyr yn Nglauau Meiríou. 295 Y Cyfieithiad Diwygiedig Seisnig. Gan y Parch. W. Joues, (Ap RhysJ ......... 297 Adolygiad y Waso,— ThelnteniationalCiiticalCommentary 299 The Incarnate Saviour ........................ 299 Swyddogaethau Eglwysig ................... 299 Hynodion y diweddar Hybarch Robert Jones, Llanllj'fni.............................300 Hanes y BedyddwjT yn Nghymru ...... 300 Cyfnodolion..........................................800 BARDDONIAETH. •' Myfì yw y Bugail da." Gan Mr. R. Prioe, fCrychlThel) .........................300 Santeiddrwydd Ty Dduw. Gan Abon... 301 Y diweddar Barch. Thomas Hughes, Llanddona, Môn. Gau Machmeth Mûn 301 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Cenadaeth Lrydaw............................. 302 Y Beibl wragedd yn Calcutta...............303 Bedydd yn Stanley Pool, Congo .........303 Efengylwyr ac athrawon brodorol Congo ..........................:.....................304 Cyrddau Hj'drefol Undeb BedyddwjT Prydain Fawr a'r Iwerddon............... 304 Orissa, India.......,................,................. 304 Hanesion Cyfabfodydd,— Cyfarf od Chwarterol Môn..................... 305 Crfarfod Chwarterol Arfbn..................306 Bethel, Caergybi................................ 306 Llangernyw.......................................... 307 Bootle.................................................. 307 Cyíarfod Undeb Glanau y Ddyfrdwy... 307 Édge Laue, Lerpwl..............................807 Bedyddiadatj.......................................307 Galwadatj ..........................................807 Adolyoiad y Mis,— Ethoiiad Dwj-reínbarth sir Ddinbj-ch .. 807 Seddau gweigion ................................ 308 Cymrugyfan ...........,......................... 308 Maidstone brofedigaethus.................. 308 MarwolaethDeonVaughan.................309 Y cyfarfodj-dd Hj'drefol.................... 809 Y diweddar Barch. John Evans, (Eg- Iwj-sbach) ........................................809 Ameywtaethau,— Eglwysi Bedj'ddwyr Arfon a'u cyfneẁ- ìdiadau yn ystod y flwj-ddj-n Gym- manfaol, 1896-97.................................310 LLANGOLLEN: ARGRAFFWVD A CHTHOEDDWYD GAN W. WILLIAM8, aWÎODS'A'U &RJEAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceùiiog. ■l ri XÌOlwTadOrecr l Catechism y Bedyddwyr, làc. •' ° ACateohism y Tlant, lc, y cant, 6s. ICy rnhwys i bob dosbarth. Ar werth ya Swyddfa y Gbbal, Blaendâl.