Skip to main content

■Llyfr A. B. C. £c; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, 8s. y cant; Llyfr yr Ail D 1o*b*rth, 8s. y cant. Cyf. XLVL HYDRE'F, 1897. Khif 550. <3real IAD MI AT WA8ANAETH ^_Y BEDYDDWYR. ?<^<<p<^<^<^<<T?<iV^<^w<^<<p<^»;»<^<^<»<^TO |:| 'CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD. OND DROS Y GWIRIONEDD"—PAUL. GOLYGYDDION:— ParchedigionO. Davies, D.D.;H. G. Wi/liams; aJ.A.Morris,D.D. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &C. Pedwar arwr mawr y Diwj-giad Pro- testanaidd. öan y Pai-ch. G. Evaus . 255 Gweledigaeth y dj-froedd. Gan yParch. J. J. Wüliains................................. 260 Llofflon. Gan Uofftr....................... 265 Dadl rhwug Gwiljrn a Joseph ar "Fed- yddbabauod." Gan y Parch. I. Jaines 265 Odfaon gydag Enwogion Yniadawedig. Gan y Parch. W. Evaiis, G. & L.......268 Adolygiad y Wasg,— The Lord's Prayer................................ 275 Gemau Doethineb................................. 275 Mynegiad Cvmmanfa Bedj-ddwj-r Ar- íon,1896—97 ....................................... 275 Cyfnodoliou..........................................275 BARDDONIAETH. Myfyrdod wrth f yned i angladd yParch. S. P. Edwards. Gan Mr. Ioan Rees.. 275 Annogaethiddyngarwch. GanyPareh. George Wüliams............................ 276 Er cof am Anu Valentine, Cefu mawr. Gau Abon.......................................... 276 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Marwolaeth y Parch. W. H. White, uu o Genadon y Congo ...........................276 Eglwys San Salvador, Congo ...............277 Hanesion Cyfaefodydd,— Undeb Dj-ffiyn Conwy a Festiniog...... 277 Salem, Senghenydd.............................. 278 Cyfarfod Daufìsol sir Fflint................. 278 Barry ................................................... 278 Llangollen............................................. 278 Rhostyllen.......................................... 278 Cyfarfod Chwarterol Gogledd Cered- igion............................................. 278 Coleg y Bedj-ddwj-r j-n Aberj-stwj-th .. 279 Bedyddiadau . Galwadau ..........................................280 Marwgoffa,— Mr. Jenlriu Jones, Bany ..................... 280 Adolygiad y Mis,— Y rhyfel yn India............................... 280 Ammodau heddwch ej-drhwng Twrci a Groeg ................................................281 Cj-mruj-nei galar................................281 Brwj-dr y peiriaiinwj-r ............. ........ 282 Seddau gweigion j-n Nwj-reinbarth Dinbych a Barnslej'...........................282 Manion LLANGOLLEN: ARGItAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAM8, SWYDDFA'B GREAL A'R ATRHAW. m • rr i «:■ iHolwyddoreg' Titns Lewis, 2èc. \ Cymbwys i bob dosbarth. 1 Tl JtlOlwT<lu.Ore2r ÎCatechÌBm y Bedyddwyr, lèc. \ Ar werth yn 8wvddfa y J ° lCatechiam y Tlant, lc.yoant, 6s. 6c.J Gbeal. Blaendâl.