Skip to main content

. Llyfr A. B, C. £o.; Llyfr y D >sbarth Cyntaf, 8s. y eaot; Llyfr yr A.il Ddoibarth, 8s. y cant. bD 00 ^_Y BEDYDDWYR. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD. OND DROS Y SWIRIONEDD"—PAUL. GOLYGYDDION:- . Parchedigion 0. Davies, D. D.; H. G. Williams; aJ.A. Morris, D. D. Y CYNNWYSIAD. TBAETHODAU, &C. Eiriolaeth y saint dros y byd. Gan y Parch. D. Powell................................ 199 Yr hyn ni all yr eglwys wneyd heb yr Ysbryd Glân. Gan y Parch. Iorwerth Jones............................................... 203 Anfarwoldeb ....................................... 206 Jiwbili y Frenines. Gan y Parch. G. WÜHarns ........................................ 209 Dammeg y ddau dv. Gan y Parch. J. Tywi Jones, A.T.S............................. 213 TWYSENAU O WAHANOL FeUSYDD,— Breuddwyd John Wesley..................... 216 Dysgu jTnddyddan yn iawn.................. 217 Athrawiaeth etholedigaeth.................. 217 Adolygiad y Wasg,— Cymdeithas Gj-fieithiadol y Beibl yn Eíîaith ac j-n Achos.........................217 Swyddogaethau Eglwj-sig.....................217 Cj-fnodoíiou.......................................... 217 BABDDONIAETH. Caneuon byrion. Gan Henrí Myllin...... 218 HANESION CBEFYDDOL A GWLADOL. Y Gonol Genadol,— Profedigaethau Iudia........................... 219 Bedyddwji- Ffrainc.............................. 219 Hanesion Cyfaefodydd,— Cyfarfod dauásol Fflint........................220 Calfaria, Cadoxton, Bany..................... 220 Athrofa Aberystwj-th...........................220 Cymmaiifa Seisnig Morganwg a Chaer- fyrddin....................................;..........220 Bedyddiadau.......................................221 Daelithiau..........................................221 Galwadau .......................................... 221 Mabwgoffa,— Y Parch. S. P. Edwards, Pwllheli........ 222 Mr. J. Lloyd, Tanj-celyn ..................... 222 Dau o ddiaconiaid j- Tabernacl, Llan- dudno ................................................ 223 Ambywiaethau, — Tysteb i'r Parch. J. G. Jones............... 224 Adolyoiad y Mis,— Poblogrwj-dd y Frenines Victoria ......225 Yinreolaeth ..........................................225 Gorehíygiad y llj-wodraeth.................. 225 Rheolaeth addj'sg ................................ 226 Y Gymraeg j-n llysoedd bam Cj-mru... 226 Yrystormyn Essex.............................. 226 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD ÖAN W. WÍLLIAM8, SWÎDDFA'B. GREAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog. T»-: TT i ii /Holwyddoreg Titus LewÌB, 2èo. \ ITI HolWYddoree'iCatechMmyBedyddwyr.làc. \ J ° lCatechÌBm y Plant, lc, y cant, 6s. 6c.J Cymhwys i bob dosbarth. Ar werth yn Swvddfa y Gbeal. Blaendâl.