Skip to main content

tf^^^^f^^^^!ijf^^JOsmTtx^jDW^s^^&nt; Llyfr yr Ail D.ioabarth, 8s. y cant. ^ (Breal: CYHOEDDIÄD MISOL AT WABANAETH ^_Y BEDYDDWYR. "CAHYS Nl ALLWN Nl DOIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD. OND 0R03 Y GWIRIONEDD."—PAU'. ■^<^^^^^^^^^^^^^^%?<!P,ÌPSP%;,!P<F<ÍF» SPẀ <T <*• <X <T. «5P <3?%. <a?<ài sp%<^çi?<3; <àf<#<JP<ÎP<ìp<3P<¥3Ê GOLYGYDDION:— \Parchedigion 0. Davies, D. D.; H. 0. WilJiams; aJ.A. Morris, D. D. Y CYNNWYSIAD.. TRAETHODAU, &C. Yr hyn all yr eglwys wneyd heb yr YsbrydGlan............................y........ 141 Gwely y Pôrlysiau......................-,...... 144 "Gwj-lía ar dy droed pan fyddech yn myned 1 dỳ Dduw." Gan y Parch. J. Jones...........................................145 " Gorchvinyn i chwi Phebe." Gan Mr. E. Davies .................................... 148 Anhebgorion defnyddioldeb personol gyda chrefj'dd. Gan Gicilym Hnrcs .. 149 Llo'ffiou. Gan Lloffwr........................... 151 Amlinnelliad o fj-wyd yr Hybarch Dafydd Probert................................ 152 Y gwahanol ddefnydd a wneir o gei-dd- oriaeth. Gan y diweddar Barch. O. Griffiths............................................. 155 Twysenatt o Wahanol Petjsydd,— Tuihanwyr crefyddol........................... 168 Effaith dygiad i fjTiy ...........................158 Y bywyd mwyaf cysurus..................... 159 Adolygiad y Wasg,— The Pulpit Commentary.—Geuesis...... 159 Daniel................................................ 160 Coutemporary Theology and Theism .. 160 Caniadau CjTnru . ......................•........ 160 Ebeueaer ...........................................160 Cj-fnodolion.......................................... 161 BARDDONIAETH. Emynau Gwlad Estrou. Gan Henri Myllm.......................................... 161 Bj-wyd Crist. Gan Tnbor AM........... 161 Siom. Gan Mr. T. T. Matthias, (Myfyr Tunh/.............................-................. 162 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Sefj'llfa y Gj-mdeithas......................... 162 LlwydcUant jt adi-an addj'sgol ............ 162 Ÿr egwyddor hunaugjTinaliol.............. 163 Bedj'ddio................:............................ 163 Yr adran feddygol................................. 163 Hanesion Cyfaefodydd,— Birkenhead .......................................... 164 Wj'ddgrug............................................ 164 Undeb BedyddwjT sir Fiiint............... 164 Cwrdd Chwarter Môu...........................164 Llansilin.....r....................................... 165 Bethauia, Llanstephan ........................165 Bedyddiadaü . 165 GALWADAU .......................................... 165 Maewgoffa,— Mr. R. Roberts, Ponciau..................... 165 Miss Edith Davies, Birkenhead........... 167 Y Parch. E. W. Lewis, Lianfair P.G.... 167 Adolyoiad y Mis,— Gweinj'ddìaeth lwfr............................. 167 Ygyltídeb ...................................... 168 Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr a'r Iwerddon......................................... 168 Y rhjẁl................................................ 168 LLANGÖLLEN: ARGRAFFWrD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILMAMB, SWYDDF'A'R GREAL A'R ATHBAW. Tri ííolwyddorçg { Holwvddorçg Titn» Lewis, 2èc. ) Cymhwys i bob dosbarth. Catecbism y Be<ivddwyr, lfcç, i Ar wertb yn «wyddfa y Catechùtn ý Flant, lc. y cant, 6s. 6c» Qa«» i. Blaendâ 1.