Skip to main content

3 .,: A. B. C. io ; Ll aTth. 8s. v cant. yf. XLVI. EBRILL, 1897. ><jjfc<£<^<^ŵ<!&ŵ<&dj£<!&<&<fe<È<^í&<^<S><£><£><^><^ «^Hr^ÌÇFYDLẀỲD 1853.-4 RjHIF 544. V (3real: MISOL CYHOEDDIÄD AT WA&ANAETH ^Y BEDYDDWYR. "CANYS Nl ALLWN Nt DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD. OND OROS Y GWtRIONEDD "—PAUL. ** * GOLYGYDDION:— 'ÌParchedigionO. Davies, D.D.?H. G. Wilh'ams;ad.A.Mom's,D.D- I Y CYNNWYSIAD. TRAETHÖDAU, &c. Pedwar arwr mawr y dìwygiad Pro- testanaidd. Gan y Parch. G. Eyans.. 85 Gwelyy Pêrlysiau,......................v....... 93 Anfeidrol gariad ac annherfynol ym- ddiriedaeth. Gan y Parch. Owen Davies, D.D........................................ 94 Llofiiön, Gan lÀoÿ'wr..........,................ 97 Bedydd. Gan AlatpMabon............»..... 97 TWYSENATJ 0 WAHANÖL FEUBYDD,— ''Mi a lafuriais yn helaethaeh na hwynt oll"............................................... 99 "Dosatymorgrugyn"........................ 99 Fynghyfeillion....................................100 Adolygiad y Wasg,— Liíe after Déatb, and íihe Fnt.ure of the Kingdoin of God............................... 100 Eras of the Christian Churoh.........-... 101 Ministerial Table-Talk........'....l..v........101 Prayer in the Four Gospels-................101 Mniegiad Cymdeithas Genadol Gar- - treíol Bedyddwyr Cymru ............... 101 Llawlyfr Moliant yr Ysgol Sul..........., 102. Cyfnodolion .......:...z..-...-......................... 102 BARDDONIAETH. Himan. Gan y Parch. Charìes Davies. 102 Pyhofffanau. GanyPareh. J.Symlog Morgan .. .................."......'..'.■■ .;.:;... 102 Cyflwynedig i'r Parch. T. Idwal Jones, LlaneUi. öan Mr. R. R. Parry.........103 Y caethiwed Babüohaidd. Cyf. gan lemn Padarn....................................... 103 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL, Y GX)NGI< GENADOtL,— Diwedd y flwyddyn arianol.................. 103 Marwolaeth y Mrd. ,W. H. a W. C. Pererá........................^..............:... 103 Newyddion da,......................................104 Hanesion Cyfabfodydd,— Cndeb Bedyddwyr sir Fflint ............... 105 Edge Lane, Lerpwl............................,. 105 Seaeombe.............................................105 Lerpwl á Birkenhead..........................105 Bala...................................................105, Cyfarfod Chwarterol Arfon..................105 Cynwyd................................................ 106 Iẅlywern............................................ 106 Heol y Castell, Uangollen ..................106 Uangefni .............................................106 !:!-: ;Ü Bedyddiadau.............----- galwadau .......,.......;..-.. Daelithiait.......:.............. .......... 107 .......... 107 .......... 107 MaBWGOFFA,— Mr. W. Jones, Watchmaker, Abergele. 107 Mts. íUlenOweu, Ramçth, Llanfrotben 109 Adolygiad y Mis,— DyddGwylDewi.................................110 Yretholiadau.................................. 110 Syr Wffliam Hái'court yn Norwich...... 111 Mesur addysg 1897................................. 111 Creta..................................„................111 Chwaýel y Penrhyn .............................. 112 Manion................................................112 !1!I LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWTD GAN W. WÍIiLIAMB, SWÎODFA'B &BSAL A'B 4THBÀW. *3 60 ffl Ed #-■ î=3 O , JS fií. nn * tt 1 Ji tf Holwyddoreg Titùs Lei 1 Tl JtlOlWYClaOreff í Catechisni y Bedyddwy •' ° (.Catechism y Tlant, lc, Hòlwyddoreg Titus Lewis. 2«|c. \ Cymhwys i bob dosbarth. yr.ljo. > Ar WBrtb yn Bwyddẁ y y cant, 6s. 6c.; Geeal. Blaendâì.