Skip to main content

C. £c; Llyfr y D.shirth Cjni<f Bs. v eattt; LJjr.fr yr Ail Ddoahmh. Ss. y cant. ~~~ •^M^SEFYDLWYD 1852.-^-^ 1 (Sreal: CYHOEDDIÄD MISOL ÁT WABAHAETH f <^N BEDYDDWYR. "CANYS Nl ALLWN Nl BD.M W ERBYN Y GWllUONEDfl. 0N0 BBÛ3 Y fiWHHONEDD'-PAUl. GOLYOYDDION:~ Parchedigion 0. Davies, D. D.; H. C. Wüliams; aJ.A. Morris, D. D. Y CFNNWrSUD. TRAETHODAU, &c. , Y diwi i i 11 R. Joues, Llítiülyiiü. í)A.tu..i"x ii braslun nregeth o'i ei«.k|.o ... ŵ l'ôrlj si tu ........'...................... 31 Yr lesu yi£ esru yr eiddo. Gan y <ííwe<idar AiU'lj/f............................. iti Cryhwyllion ar "Fedydd." Gan Dr. DaTÌes..............................................36 Cydwyboeî. (.ían v diweddar Burch. O. (iriflìths............................................. 37 itUrr ..............43 Yr eglwvs yn ei pherthynas ft dirwest. Gany Pareh.. G. Wffliams.................. 43 ADOI.TCHAP T WaSG,— The People's Bihle History.................. 46 Trhunp&m Certninties........................ (7 Llawlyfr yr ysgol Sul........................... 47 • ■ l ........................,............... 47 Ad'tys-elfeuol....................................... .(7 Yr Athbaw" ,...........................................47 baeddônîaeth. Ymholiadau ae atebion y bywyd .ys- ■ n t :■ i». P well iS M.wes av ben Nebo, Gan Mr. T, T. Matthias..................................... 48 Mi E R. Will an -. I»<'1k . '• - Mi H.R.Wüliamsa Mriurìfnb............................................ 4S HANEglON'ÖBÌri'DDOL A GWLADOL. Illíl -*, * OOTOL GENADOL,— vm\u \ uiwru yu India................................. 49 Y Genadaeth Zenanaidd.......................49 Patauii, get Agra...................................50 Rhagòlygan Oíuna am y dyfodol........... 50 HaNESIOÎÎ CTFABFODTDD,— Undeb Bedyddwyr sir Ffiint..,...............51 Beauiaaris .............................................51 Ainon, Dolywern'................................ 51 Windsor 8t„ Lerpwl.............................51 Oymdeiíhas Ueuadol Gartrefol Bedydd- wyr Cymru.........................................52 Blaeneonin............................................. 52 BBDTDDIADAir....................................... 52 DAEDITHIAU .......................................... 52 Gadwadatj.............................................52 i MAEWaOPFA,— / Mrs. Eliza Joues, Coedpoeth.............. Mr. D. Davies, fiofft, Glanwyddeu...... Miss Luey Jones, Glanamman............ Mr. Peter Evmis, BJuüthyn........,........ ADOLT&TAD T Mî8,— Cors yn symmud yn yr Iwerâdon.........55 Ohwárel y Penrhyn ,.•........................',, 65 Pennodiad Mr. Legard yu brif arôlygwr ysgolion elienol Cymra..................,.....56 Atforiad y íSeuedd ........................•....... 68 Dr. llerber Evans ................................5<i Buddygoliaeth Clewland..................... 56 LLANGOLLEN: ARGEAFFWfD A CHYHOBDDẄÎTD 0AN W. W1LUAM8, SWÎDDS'A'B &RMAI, A'B ATHTRÀW. Frig Taár Ceiniog. T1».; n i jj fHolwyddoreçTituíLewia. LHc. 1 Tl HOlWyddoreS: \ CatechÌBtn y tíedyddwyr. ìjc. J ° iCatechÌBm y riant, lo., y cant, 6s. ÍCymhwyB i bob «iosbarth. Ar werth jn Swyddta y tJ8B*.i. Blaendâi.